Wszystkie artykuły z kategorii : Zaburzenia rozwojowe.


Na temat dysleksji zostało napisane i powiedziane mało i dużo zarazem. Dużo o tyle, że problem jako taki został rozpoznany, zdefiniowany, nagłośniony i uzyskał pewną rangę w przepisach prawa oświatowego, mając przełożenie na określone ulgi i przywileje ucznia dyslektycznego w systemie szkolnym. Mało - ponieważ zjawisko w dalszym ciągu jest nierozpoznawalne w niektórych indywidualnych przypadkach, rozpoznawalne zbyt późno, czyli przeważnie wtedy, gdy przejawia się w postaci mniejszych lub większych trudności szkolnych dziecka. Wielu rodziców jeszcze w ogóle nie zetknęło się z określeniem dysleksja i zupełnie nie rozumie co to pojęcie znaczy.
Więcej >>>

        W wyniku uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego bardzo często dochodzi do zaburzeń mowy. Mowa jest bardzo ważna dla rozwoju dziecka. To dzięki niej może ono wyrazić swoje uczucia, powiedzieć co mu się nie podoba. Ogólnie rzecz biorąc może się kontaktować z otoczeniem.

Więcej >>>

        Częsty gniew, wściekłość, zły obraz samego siebie, a równocześnie niepokój, poczucie pustki, arogancja, stała potrzeba nawiązywania kontaktów interpersonalnych, to tylko nieliczne z objawów, które diagnozuje się jako zaburzenia pograniczne. Ludzie cierpiący na tę dolegliwość pragną kontaktów z innymi, ale zwykle są one nietrwałe. Osoby te nienawidzą siebie, mają potrzebę autodestrukcji, są niezrównoważone, a ich uczucia są bardzo burzliwe. Na zaburzenia pogranicza cierpią ci, którzy w dzieciństwie czuli się niepotrzebni, odrzucani, a rozwój ich  ja został zahamowany.

Więcej >>>

        Do drobnych problemów ortopedycznych zalicza się stawianie stóp do środka, kolana szpotawe i koślawe oraz płaskie stopy. Jeżeli któraś z tych dolegliwości występuje u dziecka, to jest to powód do niepokoju. Lekarz powinien zbadać pociechę, żeby móc stwierdzić, co jest przyczyną usterek ortopedycznych. Zdarza się bowiem, że świadczą one o poważniejszej chorobie.

Więcej >>>

        Dziecko w wieku przedszkolnym. Nie ma jednego jedynego typowego obrazu choroby w pierwszych 3-4 latach życia. Sugeruje się, że na tym etapie, kiedy dziecko o normalnej inteligencji jest diagnozowane w kierunku autzymu trzeba również brać pod uwagę Zespół Aspergera (AS). Część z dzieci może mieć początkowo opóźnienie mowy, a potem gwałtownie załapać pomiędzy 3 a 4 rokiem życia. Pewna grupa tych dzieci, zwłaszcza te inteligentniejsze, może nie mieć żadnych oznak zaburzeń - z wyjątkiem ewentualnej mniejszej sprawności ruchowej.
Więcej >>>

        Jest to zaburzenie rozwoju mieszczące się w spektrum autyzmu. Charakteryzuje się upośledzeniem komunikacji dwustronnej, komunikacji słownej i pozasłownej, niechęcią do zaakceptowania zmian, brakiem giętkości myślenia oraz bardzo szczególnymi zainteresowaniami. Mocną stroną osób z AS jest zapamiętywanie faktów, dat, postaci. Wielu z nich jest uzdolnionych matematycznie.
Więcej >>>

        Skrót ADHD pochodzi od angielskiej nazwy zespołu nadpobudliwości psychoruchowej - Attention Deficyt Hyperactivity Disodrer. Diagnozuje się go u dzieci, u których objawy wystąpiły przed ukończeniem 7 lat i utrzymywały się ponad pół roku. Symptomy różnią się w zależności od osoby. Naukowcy nie wyodrębnili dotąd jednej przyczyny, która leży u podłoża różnych wzorców zachowania. Może się okazać, że nazwą ADHD obejmuje się grupę podobnych, a nie jeden zespół zaburzeń.

Więcej >>>