Te artykuły znajdziesz
tylko u nas !
© Urwis.pl

Polecamy :

        Pozwalać oglądać czy lepiej nie... Wpływ telewizji, a zwłaszcza pokazywanej przez nią agresji, na dziecko niepokoi wielu rodziców. Na szczęście zagadnienie to zaprząta nie tylko ich, lecz także naukowców z całego świata. Zgodnie z wynikami badań, opublikowanymi w lipcowym wydaniu "Archives of Pediatrics & Adolescent Medicine", oglądanie telewizji przed ukończeniem 3. roku życia niekorzystnie wpływa na późniejszy rozwój poznawczy dziecka.

Więcej >>>

        Skrót ADHD pochodzi od angielskiej nazwy zespołu nadpobudliwości psychoruchowej - Attention Deficyt Hyperactivity Disodrer. Diagnozuje się go u dzieci, u których objawy wystąpiły przed ukończeniem 7 lat i utrzymywały się ponad pół roku. Symptomy różnią się w zależności od osoby. Naukowcy nie wyodrębnili dotąd jednej przyczyny, która leży u podłoża różnych wzorców zachowania. Może się okazać, że nazwą ADHD obejmuje się grupę podobnych, a nie jeden zespół zaburzeń.

Więcej >>>

Okres niemowlęcy obejmuje pierwsze 12 miesięcy życia dziecka, wśród których wyodrębniamy pierwszy miesiąc życia jako stadium noworodka. Przeciętny noworodek ma długość ok. 50 cm, waży w granicach 2800g do 3500g.
Więcej >>>


Losowo wybrane artykuły :
Zioła to jeden z najstarszych sposób leczenia. Zdaniem specjalistów leczą one dzięki mieszance różnorodnych związków chemicznych.. Zioła mają bardzo delikatne działanie, co sprawia, że nie wywołują one skutków ubocznych. Nic, więc nie stoi na przeszkodzie, by mogły je stosować kobiety ciężarne oraz małe dzieci. Niniejsza encyklopedia ziół ma na celu pokazanie, jak wiele korzyści przynosi stosowanie "leków z bożej apteki".
Więcej >>>

        Zdarza się często, że dzieci dwuletnie są dość niegrzeczne. Zmiana ta pojawia się nagle i spowodowana jest m.in. wzrostem poczucia niezależności. Faktem jest, że dwuletnie dzieci sprawiają spore problemy wychowawcze. Stają się dokuczliwe, wybuchowe. Taka sytuacja jest nieprzyjemna dla wszystkich domowników. W domu tworzy się nieprzyjazna atmosfera. Mały ? diabełek ? specjalnie się tym nie przejmuje.
Więcej >>>

Naukowcy z amerykańskiego Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorobom (US Centers for Disease Control and Prevention; CDC) twierdzą, że 1:8 dzieci w wieku od 6 do 19 lat cierpi na wywołane hałasem uszkodzenie słuchu, które w skrajnych przypadkach oznacza całkowitą jego utratę. W Polsce co szóste dziecko ma problemy ze słuchem. Takie wyniki dało badanie epidemiologiczne przeprowadzone w latach 1999-2002 przez warszawski Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu.
Więcej >>>

Pomysłodawcą wieńca adwentowego jest Johann Hinrich Wichern, ewangelicki nauczyciel i pastor, który prowadził w XIX wieku w Hamburgu przytułek dla sierot. W 1839 (lub 1848) roku postanowił nieco zmienić i wzbogacić wystrój świetlicy, dlatego w pierwszą niedzielę adwentu powiesił pod sufitem duże drewniane koło (o średnicy 2 metrów!) i zapalił na nim pierwszą świecę. Kolejne 24 świece zapalano wieczorem, gromadząc się na modlitwę. W ten sposób odliczano dni do Wigilii Bożego Narodzenia. Kiedy w 1860 Wichern został przeniesiony służbowo do Berlina, liczbę świec zmniejszono do 4. Każda symbolizowała jedną niedzielę adwentu.

Więcej >>>

        Młodszy wiek szkolny obejmuje okres od 7- 12 roku życia. Dotychczasowe nawyki dziecka ulegną zmianie. Od tej pory szkoła będzie znaczącym czynnikiem w rozwoju. Szkoła pełni wiele funkcji, które zmierzają do tego, żeby przygotować młodego człowieka do samodzielnego życia. Ponadto placówka ma duży wpływ na wychowanie młodego pokolenia.

Więcej >>>

© Urwis.pl 2012