Te artykuły znajdziesz
tylko u nas !
© Urwis.pl

Polecamy :

        Pozwalać oglądać czy lepiej nie... Wpływ telewizji, a zwłaszcza pokazywanej przez nią agresji, na dziecko niepokoi wielu rodziców. Na szczęście zagadnienie to zaprząta nie tylko ich, lecz także naukowców z całego świata. Zgodnie z wynikami badań, opublikowanymi w lipcowym wydaniu "Archives of Pediatrics & Adolescent Medicine", oglądanie telewizji przed ukończeniem 3. roku życia niekorzystnie wpływa na późniejszy rozwój poznawczy dziecka.

Więcej >>>

        Skrót ADHD pochodzi od angielskiej nazwy zespołu nadpobudliwości psychoruchowej - Attention Deficyt Hyperactivity Disodrer. Diagnozuje się go u dzieci, u których objawy wystąpiły przed ukończeniem 7 lat i utrzymywały się ponad pół roku. Symptomy różnią się w zależności od osoby. Naukowcy nie wyodrębnili dotąd jednej przyczyny, która leży u podłoża różnych wzorców zachowania. Może się okazać, że nazwą ADHD obejmuje się grupę podobnych, a nie jeden zespół zaburzeń.

Więcej >>>

Okres niemowlęcy obejmuje pierwsze 12 miesięcy życia dziecka, wśród których wyodrębniamy pierwszy miesiąc życia jako stadium noworodka. Przeciętny noworodek ma długość ok. 50 cm, waży w granicach 2800g do 3500g.
Więcej >>>


Losowo wybrane artykuły :
Masaż niemowląt nie jest przemijającą nową modą, lecz sztuką mającą długą tradycję w wielu kulturach. W kulturze zachodniej doceniano efekty terapeutyczne masażu osób dorosłych, jednak dopiero od ok. 30 lat zaczęto zwracać uwagę na to, że korzystać na nim mogą również dzieci.
Więcej >>>

        Niemowlę, a zwłaszcza tuż po narodzinach, to istota bezbronna. Nie potrafi wyrazić tego, co czuje. Jest całkowicie zależne od mamy. Nie umie jeszcze mówić, ale to nie znaczy, że niczego nie rozumie. Okazuje się, że w czwartej dobie po porodzie, dzieci potrafią rozpoznać głos matki. Co ciekawe wykazują większe zainteresowanie, kiedy słyszą język ojczysty. Wynika to z faktu, że będąc w brzuchu mamy docierają do nich pewne dźwięki, odgłosy itp.

Więcej >>>

Raczkowanie to jedno z podstawowych czynności, dążących do samodzielnego poruszania się. Raczkowanie następuję stopniowo. Najpierw dziecko porusza się przesuwając z boku na bok w pozycji lezącej. Stopniowo jednak zaczyna odrywać swoje ciało od ziemi. Pierwszą tego oznaką jest podnoszenie głowy. Następnie stara się podnieść tułów, by zacząć samodzielnie siadać. Umiejętność siadania jest przełomowym okresem w rozwoju ruchowym dziecka. Przeciętnie moment ten następuje około 8 miesiąca życia.
Więcej >>>

Lateralizacja to inaczej stronność ciała, a więc większa sprawność jednej strony ciała od drugiej, która nie ogranicza się wyłącznie do pracy rąk, choć najwyraźniej zaznacza się właśnie w czynnościach manualnych. Występuje ona również w przypadku nóg oraz parzystych narządów zmysłu, zwłaszcza oczu.

Więcej >>>

        Komunikacja jest bardzo ważnym elementem w życiu każdego człowieka. Dzięki niej możliwe jest wzajemne porozumiewanie się.  Kanał werbalny, czyli to co mówimy to tylko jeden z aktów komunikacyjnych. Do pozostałych można zaliczyć mowę ciała (kanał niewerbalny), intonację (kanał wokalny), pozasłowne zachowania głosowe, np. gwizdanie, westchnienie itp. Rozmowa przeprowadzona bez zbędnych zakłóceń może wpłynąć na lepsze relacje między nauczycielem, a uczniem.

Więcej >>>

© Urwis.pl 2012