Te artykuły znajdziesz
tylko u nas !
© Urwis.pl

Polecamy :

        Pozwalać oglądać czy lepiej nie... Wpływ telewizji, a zwłaszcza pokazywanej przez nią agresji, na dziecko niepokoi wielu rodziców. Na szczęście zagadnienie to zaprząta nie tylko ich, lecz także naukowców z całego świata. Zgodnie z wynikami badań, opublikowanymi w lipcowym wydaniu "Archives of Pediatrics & Adolescent Medicine", oglądanie telewizji przed ukończeniem 3. roku życia niekorzystnie wpływa na późniejszy rozwój poznawczy dziecka.

Więcej >>>

        Skrót ADHD pochodzi od angielskiej nazwy zespołu nadpobudliwości psychoruchowej - Attention Deficyt Hyperactivity Disodrer. Diagnozuje się go u dzieci, u których objawy wystąpiły przed ukończeniem 7 lat i utrzymywały się ponad pół roku. Symptomy różnią się w zależności od osoby. Naukowcy nie wyodrębnili dotąd jednej przyczyny, która leży u podłoża różnych wzorców zachowania. Może się okazać, że nazwą ADHD obejmuje się grupę podobnych, a nie jeden zespół zaburzeń.

Więcej >>>

Okres niemowlęcy obejmuje pierwsze 12 miesięcy życia dziecka, wśród których wyodrębniamy pierwszy miesiąc życia jako stadium noworodka. Przeciętny noworodek ma długość ok. 50 cm, waży w granicach 2800g do 3500g.
Więcej >>>


Losowo wybrane artykuły :

        Często dochodzi do zakażenia wewnątrzmacicznego. Stanowi ono spore zagrożenie dla życia płodu. Przyczynia się do powstania wielu wad rozwojowych, a nawet poronień. Szczególnie niebezpieczne są infekcje okołoporodowe. Przyczyniają  się do zaburzeń ośrodkowego układu nerwowego. Infekcje są często przyczyną zgonów noworodków.

Więcej >>>

Poważne urazy emocjonalne mają na dziecko bardzo rozległy wpływ. Winnicott argumentuje, że dzieje się tak, ponieważ trauma bezpowrotnie niszczy 2 iluzje: omnipotencji (wszechmocy) malucha oraz nieograniczonych umiejętności chronienia go przed złem przez rodziców. Uraz wprowadza nowe możliwości odnośnie tego, co może się wydarzyć w otaczającym dziecko świecie.
Więcej >>>

Dla większości dzieci pobyt w szpitalu jest stresującą przerwą w codziennym życiu, jednak w miarę upływu czasu przyzwyczajają się do nowej sytuacji. Oto normalne reakcje, które mogą się wtedy pojawić u Twojego malucha:

a) tęsknota za domem, rodziną i przyjaciółmi;

b) problemy ze snem (zwłaszcza na początku);

c) narzekanie na jedzenie;

d) drażliwość, płaczliwość lub kurczowe trzymanie się rodziców, niepewność (wynikająca z nieobecności bliskich osób, opiekujących się dzieckiem na co dzień);

e) martwienie się pobytem w szpitalu albo koniecznością poddania się operacji;

f) uczucie zmęczenia, przygnębienie;

g) protestowanie przeciwko zastrzykom oraz innym zabiegom itp.

Więcej >>>

Nasze dzieci są pierwszym pokoleniem, które dorasta w otoczeniu cyfrowych środków przekazu. Dla nas dorosłych są to nowinki technologiczne – uczymy się z nich korzystać, nierzadko zmieniają one nasze życie. Dla przedszkolaków komputer, telefon komórkowy czy aparat cyfrowy to jedne z wielu przedmiotów codziennego użytku, wcale nie bardziej wyjątkowe, czy nowoczesne od, powiedzmy, telewizora czy magnetofonu. Dzieci znaj1 je bowiem "od zawsze" - przedmioty te są częścią ich najbliższego otoczenia od urodzenia.

Więcej >>>

        W zdrowej rodzinie dziecko czuje się bezpiecznie i pewnie. Niestety zdarza się, że wobec dziecka stosowana jest przemoc. Problem ten jest coraz częstszy. Sprawcami przemocy są sami rodzice. Konsekwencją złych zachowań opiekunów jest zaburzenie psychospołecznego funkcjonowania ofiary agresji. Przemoc może być różnego rodzaju np. słowna, fizyczna, seksualna. Dziecku bardzo trudno jest ustosunkować się do złego postępowania własnych rodziców. Z jednej strony łączy je pierwotne przywiązanie, ale z drugiej czuje strach i odrazę do agresora.

Więcej >>>

© Urwis.pl 2012