Te artykuły znajdziesz
tylko u nas !
© Urwis.pl

Polecamy :

        Pozwalać oglądać czy lepiej nie... Wpływ telewizji, a zwłaszcza pokazywanej przez nią agresji, na dziecko niepokoi wielu rodziców. Na szczęście zagadnienie to zaprząta nie tylko ich, lecz także naukowców z całego świata. Zgodnie z wynikami badań, opublikowanymi w lipcowym wydaniu "Archives of Pediatrics & Adolescent Medicine", oglądanie telewizji przed ukończeniem 3. roku życia niekorzystnie wpływa na późniejszy rozwój poznawczy dziecka.

Więcej >>>

        Skrót ADHD pochodzi od angielskiej nazwy zespołu nadpobudliwości psychoruchowej - Attention Deficyt Hyperactivity Disodrer. Diagnozuje się go u dzieci, u których objawy wystąpiły przed ukończeniem 7 lat i utrzymywały się ponad pół roku. Symptomy różnią się w zależności od osoby. Naukowcy nie wyodrębnili dotąd jednej przyczyny, która leży u podłoża różnych wzorców zachowania. Może się okazać, że nazwą ADHD obejmuje się grupę podobnych, a nie jeden zespół zaburzeń.

Więcej >>>

Okres niemowlęcy obejmuje pierwsze 12 miesięcy życia dziecka, wśród których wyodrębniamy pierwszy miesiąc życia jako stadium noworodka. Przeciętny noworodek ma długość ok. 50 cm, waży w granicach 2800g do 3500g.
Więcej >>>


Losowo wybrane artykuły :
        Dzień Babci i Dzień Dziadka są obchodzone w różnych krajach na świecie. Czasem babcie i dziadkowie świętują razem jednego dnia, czasem osobno, niekiedy zaś tylko babcie mają swój własny dzień w kalendarzu.
Więcej >>>

        Częsty gniew, wściekłość, zły obraz samego siebie, a równocześnie niepokój, poczucie pustki, arogancja, stała potrzeba nawiązywania kontaktów interpersonalnych, to tylko nieliczne z objawów, które diagnozuje się jako zaburzenia pograniczne. Ludzie cierpiący na tę dolegliwość pragną kontaktów z innymi, ale zwykle są one nietrwałe. Osoby te nienawidzą siebie, mają potrzebę autodestrukcji, są niezrównoważone, a ich uczucia są bardzo burzliwe. Na zaburzenia pogranicza cierpią ci, którzy w dzieciństwie czuli się niepotrzebni, odrzucani, a rozwój ich  ja został zahamowany.

Więcej >>>

        Święta są już naprawdę blisko. Większość porządków, zakupów została już zrobiona. Teraz trzeba jeszcze tylko zająć się czynnościami, których wcześniej nie można było wykonać. Dobrze, jeżeli będzie w nich uczestniczyło maleństwo. W ten sposób maluch będzie się czuł doceniony, a przede wszystkim nie będzie przeszkadzał rodzicom.
Więcej >>>

        Jest to zaburzenie rozwoju mieszczące się w spektrum autyzmu. Charakteryzuje się upośledzeniem komunikacji dwustronnej, komunikacji słownej i pozasłownej, niechęcią do zaakceptowania zmian, brakiem giętkości myślenia oraz bardzo szczególnymi zainteresowaniami. Mocną stroną osób z AS jest zapamiętywanie faktów, dat, postaci. Wielu z nich jest uzdolnionych matematycznie.
Więcej >>>

Zespół chronicznego zmęczenia po raz pierwszy zyskał własną nazwę w latach 80. Mimo że sama choroba nie jest nowością, bo pierwsze wzmianki na jej temat pojawiają się już w XVIII wieku, temat wzbudza wiele kontrowersji. Chociaż wzrasta liczba pacjentów, w przypadku których stawia się diagnozę zespołu chronicznego zmęczenia, wewnątrz środowiska medycznego i poza nim sporo osób kwestionuje istnienie takiej jednostki chorobowej i przypisuje zjawisku podłoże psychologiczne.

Więcej >>>

© Urwis.pl 2012