Te artykuły znajdziesz
tylko u nas !
© Urwis.pl

Polecamy :

        Pozwalać oglądać czy lepiej nie... Wpływ telewizji, a zwłaszcza pokazywanej przez nią agresji, na dziecko niepokoi wielu rodziców. Na szczęście zagadnienie to zaprząta nie tylko ich, lecz także naukowców z całego świata. Zgodnie z wynikami badań, opublikowanymi w lipcowym wydaniu "Archives of Pediatrics & Adolescent Medicine", oglądanie telewizji przed ukończeniem 3. roku życia niekorzystnie wpływa na późniejszy rozwój poznawczy dziecka.

Więcej >>>

        Skrót ADHD pochodzi od angielskiej nazwy zespołu nadpobudliwości psychoruchowej - Attention Deficyt Hyperactivity Disodrer. Diagnozuje się go u dzieci, u których objawy wystąpiły przed ukończeniem 7 lat i utrzymywały się ponad pół roku. Symptomy różnią się w zależności od osoby. Naukowcy nie wyodrębnili dotąd jednej przyczyny, która leży u podłoża różnych wzorców zachowania. Może się okazać, że nazwą ADHD obejmuje się grupę podobnych, a nie jeden zespół zaburzeń.

Więcej >>>

Okres niemowlęcy obejmuje pierwsze 12 miesięcy życia dziecka, wśród których wyodrębniamy pierwszy miesiąc życia jako stadium noworodka. Przeciętny noworodek ma długość ok. 50 cm, waży w granicach 2800g do 3500g.
Więcej >>>


Losowo wybrane artykuły :

        Każda choroba może wywołać ból głowy. Niestety mogą mieć one charakter nawracający. Do najczęstszych przyczyn nawracających bólów głowy zalicza się migrenę, napięcie emocjonalne, skurcz mięśni, patologię wewnątrzczaszkową. Migrena jest najczęściej spowodowana przez czynniki emocjonalne. Jeżeli głowa boli bardzo często, to koniecznie trzeba udać się do lekarza, żeby wykluczyć guza mózgu.

Więcej >>>

        Moczenie nocne (enuresis nocturna) to oddawanie moczu do łóżka w czasie snu w wieku, kiedy u danej osoby powinna się już wytworzyć kontrola nad czynnością pęcherza (mechanizmy fizjologiczne i neurologiczne są przygotowane do pełnienia tej funkcji). Dzieci wcześniej opanowują kontrolę pęcherza w dzień niż w nocy (mechanizm jest ten sam, dlatego de facto nie wiadomo, dlaczego się tak dzieje).
Więcej >>>

        Mózgowe porażenie dziecięce spowodowane jest uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego, czyli mózgu. Uszkodzenie to ma charakter niepostępujący, nierozwijający się i dochodzi do niego w bardzo wczesnych fazach rozwoju układu nerwowego, a więc w czasie ciąży, w okresie okołoporodowym, a czasem tuż po urodzeniu dziecka.
Więcej >>>

Tak samo ważne jak pokarmy stałe są podawane małym dzieciom napoje. Jak je wybierać, zwłaszcza w okresie odstawiania niemowlęcia od piersi? Oto kilka przydatnych porad...
Więcej >>>

        Każdy człowiek dąży do rozwoju. Dzieci niepełnosprawne, podobnie jak dzieci zdrowe, chcą być kochane. Niestety, często czują się odrzucane, gorzej traktowane przez rówieśników, nauczyciela, a nawet rodziców. Warto więc zrobić wszystko, by pomóc swej pociesze w rozwoju. Najprostszą metodą, aby dziecko nie czuło się odrzucone, jest spędzanie z nim jak najwięcej czasu. Rodzice obserwują, jak ich maleństwo się rozwija, a ono, widząc, że opiekunowie cieszą się z każdego najmniejszego sukcesu, czuje się dodatkowo mobilizowane do tego, żeby się dalej rozwijać.

Więcej >>>

© Urwis.pl 2012