Te artykuły znajdziesz
tylko u nas !
© Urwis.pl

Polecamy :

        Pozwalać oglądać czy lepiej nie... Wpływ telewizji, a zwłaszcza pokazywanej przez nią agresji, na dziecko niepokoi wielu rodziców. Na szczęście zagadnienie to zaprząta nie tylko ich, lecz także naukowców z całego świata. Zgodnie z wynikami badań, opublikowanymi w lipcowym wydaniu "Archives of Pediatrics & Adolescent Medicine", oglądanie telewizji przed ukończeniem 3. roku życia niekorzystnie wpływa na późniejszy rozwój poznawczy dziecka.

Więcej >>>

        Skrót ADHD pochodzi od angielskiej nazwy zespołu nadpobudliwości psychoruchowej - Attention Deficyt Hyperactivity Disodrer. Diagnozuje się go u dzieci, u których objawy wystąpiły przed ukończeniem 7 lat i utrzymywały się ponad pół roku. Symptomy różnią się w zależności od osoby. Naukowcy nie wyodrębnili dotąd jednej przyczyny, która leży u podłoża różnych wzorców zachowania. Może się okazać, że nazwą ADHD obejmuje się grupę podobnych, a nie jeden zespół zaburzeń.

Więcej >>>

Okres niemowlęcy obejmuje pierwsze 12 miesięcy życia dziecka, wśród których wyodrębniamy pierwszy miesiąc życia jako stadium noworodka. Przeciętny noworodek ma długość ok. 50 cm, waży w granicach 2800g do 3500g.
Więcej >>>


Losowo wybrane artykuły :

Dla większości dzieci pobyt w szpitalu jest stresującą przerwą w codziennym życiu, jednak w miarę upływu czasu przyzwyczajają się do nowej sytuacji. Oto normalne reakcje, które mogą się wtedy pojawić u Twojego malucha:

a) tęsknota za domem, rodziną i przyjaciółmi;

b) problemy ze snem (zwłaszcza na początku);

c) narzekanie na jedzenie;

d) drażliwość, płaczliwość lub kurczowe trzymanie się rodziców, niepewność (wynikająca z nieobecności bliskich osób, opiekujących się dzieckiem na co dzień);

e) martwienie się pobytem w szpitalu albo koniecznością poddania się operacji;

f) uczucie zmęczenia, przygnębienie;

g) protestowanie przeciwko zastrzykom oraz innym zabiegom itp.

Więcej >>>

Zabawki, które stymulują młody umysł, mogą trwale usprawniać funkcjonowanie mózgu. Naukowcy z Uniwersytetu Stanforda w Kalifornii odkryli, że umiejętności wyuczone na bardzo wczesnym etapie życia mogą wywoływać długotrwałe zmiany w jego architekturze. Odkrycie to, bazujące na studium z udziałem sów, podkreśla wagę wyboru właściwych zabawek nawet dla bardzo małych dzieci.
Zabawki edukacyjne są popularne już od wielu lat. Kupując je, rodzice chcą ułatwić swoim pociechom szkolny start. Amerykańscy badacze zauważyli jednak, iż wspierają także części mózgu, odpowiedzialne w późniejszym życiu za podejmowanie decyzji...
Więcej >>>

By wyjaśnić, czym jest leworęczność, należy zacząć od pojęcia lateralizacji. Zgodnie z definicją podaną przez "Encyklopedię" PWN-u, lateralizacja to "czynnościowa asymetria ciała ludzkiego (także niektórych zwierząt), wyrażająca się większą sprawnością narządów (ręka, noga, oko) położonych po jednej (prawej lub lewej) stronie ciała; u większości ludzi [międzynarodowe badania porównawcze pokazują, że dotyczy to 90% ludzkości - przyp. red.] przeważa sprawność prawej strony, związana z dominacją lewej półkuli mózgu; niekiedy lateralizacja zaznacza się w sposób skrzyżowany, prawo-lewy (np. przewagę funkcjonalną u tego samego osobnika zyskuje prawe oko, lewa ręka i prawa noga); lateralizacja kształtuje się stopniowo w toku rozwoju osobniczego".

Więcej >>>

        Moczenie nocne (enuresis nocturna) to oddawanie moczu do łóżka w czasie snu w wieku, kiedy u danej osoby powinna się już wytworzyć kontrola nad czynnością pęcherza (mechanizmy fizjologiczne i neurologiczne są przygotowane do pełnienia tej funkcji). Dzieci wcześniej opanowują kontrolę pęcherza w dzień niż w nocy (mechanizm jest ten sam, dlatego de facto nie wiadomo, dlaczego się tak dzieje).
Więcej >>>

Zgodnie z wynikami badań naukowców z UC Irvine School of Medicine, psychologiczny stres z okresu niemowlęcego powoduje wcześniejszą utratę pamięci oraz pogorszenie innych powiązanych z nią zdolności poznawczych. Studium sugeruje więc, że emocjonalny stres, związany ze śmiercią rodziców, przemocą, zaniedbaniem, może się w wieku średnim przyczyniać do utraty pamięci tego typu, jaki normalnie obserwuje się w starości.

Więcej >>>

© Urwis.pl 2012