Te artykuły znajdziesz
tylko u nas !
© Urwis.pl

Polecamy :

        Pozwalać oglądać czy lepiej nie... Wpływ telewizji, a zwłaszcza pokazywanej przez nią agresji, na dziecko niepokoi wielu rodziców. Na szczęście zagadnienie to zaprząta nie tylko ich, lecz także naukowców z całego świata. Zgodnie z wynikami badań, opublikowanymi w lipcowym wydaniu "Archives of Pediatrics & Adolescent Medicine", oglądanie telewizji przed ukończeniem 3. roku życia niekorzystnie wpływa na późniejszy rozwój poznawczy dziecka.

Więcej >>>

        Skrót ADHD pochodzi od angielskiej nazwy zespołu nadpobudliwości psychoruchowej - Attention Deficyt Hyperactivity Disodrer. Diagnozuje się go u dzieci, u których objawy wystąpiły przed ukończeniem 7 lat i utrzymywały się ponad pół roku. Symptomy różnią się w zależności od osoby. Naukowcy nie wyodrębnili dotąd jednej przyczyny, która leży u podłoża różnych wzorców zachowania. Może się okazać, że nazwą ADHD obejmuje się grupę podobnych, a nie jeden zespół zaburzeń.

Więcej >>>

Okres niemowlęcy obejmuje pierwsze 12 miesięcy życia dziecka, wśród których wyodrębniamy pierwszy miesiąc życia jako stadium noworodka. Przeciętny noworodek ma długość ok. 50 cm, waży w granicach 2800g do 3500g.
Więcej >>>


Losowo wybrane artykuły :
Naukowcy z amerykańskiego Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorobom (US Centers for Disease Control and Prevention; CDC) twierdzą, że 1:8 dzieci w wieku od 6 do 19 lat cierpi na wywołane hałasem uszkodzenie słuchu, które w skrajnych przypadkach oznacza całkowitą jego utratę. W Polsce co szóste dziecko ma problemy ze słuchem. Takie wyniki dało badanie epidemiologiczne przeprowadzone w latach 1999-2002 przez warszawski Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu.
Więcej >>>

        Każdy z nas z pewnością słyszał wiele na temat udzielania pierwszej pomocy. Nasze informacje pochodzą z różnych źródeł. Większość z nas potrafiłoby pomóc poszkodowanemu. Niestety nasza wiedza w znacznej większości dotyczy tylko osób dorosłych. W przypadku niemowląt postępuje się nieco inaczej, gdyż są ona bardziej kruche i wrażliwe. Trzeba uważać, żeby nie skrzywdzić maleństwa.

Więcej >>>

        Każdy człowiek dąży do rozwoju. Dzieci niepełnosprawne, podobnie jak dzieci zdrowe, chcą być kochane. Niestety, często czują się odrzucane, gorzej traktowane przez rówieśników, nauczyciela, a nawet rodziców. Warto więc zrobić wszystko, by pomóc swej pociesze w rozwoju. Najprostszą metodą, aby dziecko nie czuło się odrzucone, jest spędzanie z nim jak najwięcej czasu. Rodzice obserwują, jak ich maleństwo się rozwija, a ono, widząc, że opiekunowie cieszą się z każdego najmniejszego sukcesu, czuje się dodatkowo mobilizowane do tego, żeby się dalej rozwijać.

Więcej >>>

        Procesy poznawcze młodych uczniów kształtują się w sposób bardzo dynamiczny. Czynności umysłowe stają się coraz bardziej wyodrębnione i samodzielne. Dziecko intensywniej niż dotychczas uczestniczy w życiu społecznym i kulturalnym. Wyraźną zmianę widać również w procesie myślenia. Uczniowie potrafią operować złożonymi pojęciami. Logicznie rozumują. Operacje myślowe cechuje odwracalność to znaczy, że na dany materiał potrafią spojrzeć z różnych stron.

Więcej >>>

Dlaczego warto zacząć wcześnie ćwiczyć jogę?

Powód jest prosty. Po co czekać na moment, kiedy zaczynamy cierpieć z powodu sztywności ciała, stresu, wad postawy, niewłaściwych nawyków oddechowych albo dlatego, że nasz umysł został schwytany w pułapkę myśli i nigdy nie jesteśmy wyciszeni, spokojni?

Więcej >>>

© Urwis.pl 2012