Te artykuły znajdziesz
tylko u nas !
© Urwis.pl

Polecamy :

        Pozwalać oglądać czy lepiej nie... Wpływ telewizji, a zwłaszcza pokazywanej przez nią agresji, na dziecko niepokoi wielu rodziców. Na szczęście zagadnienie to zaprząta nie tylko ich, lecz także naukowców z całego świata. Zgodnie z wynikami badań, opublikowanymi w lipcowym wydaniu "Archives of Pediatrics & Adolescent Medicine", oglądanie telewizji przed ukończeniem 3. roku życia niekorzystnie wpływa na późniejszy rozwój poznawczy dziecka.

Więcej >>>

        Skrót ADHD pochodzi od angielskiej nazwy zespołu nadpobudliwości psychoruchowej - Attention Deficyt Hyperactivity Disodrer. Diagnozuje się go u dzieci, u których objawy wystąpiły przed ukończeniem 7 lat i utrzymywały się ponad pół roku. Symptomy różnią się w zależności od osoby. Naukowcy nie wyodrębnili dotąd jednej przyczyny, która leży u podłoża różnych wzorców zachowania. Może się okazać, że nazwą ADHD obejmuje się grupę podobnych, a nie jeden zespół zaburzeń.

Więcej >>>

Okres niemowlęcy obejmuje pierwsze 12 miesięcy życia dziecka, wśród których wyodrębniamy pierwszy miesiąc życia jako stadium noworodka. Przeciętny noworodek ma długość ok. 50 cm, waży w granicach 2800g do 3500g.
Więcej >>>


Losowo wybrane artykuły :

        Dzieci żyjące w dzisiejszych czasach mają dużo inne perspektywy niż ich rodzice, dziadkowie. Obecnie jest dużo więcej możliwości. Wynika to m.in. z rozwoju techniki. Dzieci mają dostęp do multimedialnych gier, telewizji. Są bardziej podatne na stres, alergie. Ponadto zmienia się podejście do wychowania. Wcześniej preferowano wychowanie autorytarne, dzisiaj partnerskie.

Więcej >>>

        Rodzice dzieci nadpobudliwych są w trudnej sytuacji. Jak sobie poradzić z niesfornym maluchem? Przede wszystkim dobrze postępować, wyznaczać konkretne zasady, których należy się trzymać. Niestety takie postępowanie jest często nieskuteczne. Jeśli nie pomoże warto udać się do pediatry, który zbada dziecko i być może stwierdzi, że złe zachowanie to wynik jakiegoś schorzenia. Może się też okazać, że maluszek jest całkiem zdrowy. Wtedy konieczna będzie pomoc psychologa. Istnieje wiele instytucji, terapii psychologicznych, które być może pomogą naszemu nadpobudliwemu dziecku.

Więcej >>>

Matki, które pracują, mimo że często muszą lawirować między obowiązkami domowymi i zawodowymi, cieszą się lepszym zdrowiem niż kobiety bezdzietne lub zatrudnione na część etatu.

Więcej >>>

        Karmienie, szczególnie u niedoświadczonych matek bywa trudnym zadaniem. Częstym problemem jest niewłaściwe ułożenie dziecka, które zarówno dla matki i smyka jest niewygodne. Prawidłowe ułożenie w czasie karmienia to połowa sukcesu na drodze do obopólnego zadowolenia. Matka powinna wypróbować kilka pozycji, aby wybrać tę najbardziej odpowiednią. Można skorzystać też z poradni laktacyjnych na terenie całego kraju.
Więcej >>>

Nowe badanie Cincinnati Children’s Hospital Medical Center pokazuje, że narażenie na najmniejsze nawet dawki nikotyny wpływa na obniżenie pewnych zdolności poznawczych dzieci i młodzieży, włączając w to czytanie, zdolności matematyczne, myślenie logiczne oraz wnioskowanie. Jest to najszerzej zakrojone badanie dotyczące tego zagadnienia, jakie kiedykolwiek przeprowadzono. Jego wyniki opublikowano w styczniowym wydaniu "Environmental Health Perspectives".
Więcej >>>

© Urwis.pl 2012