Te artykuły znajdziesz
tylko u nas !
© Urwis.pl

Polecamy :

        Pozwalać oglądać czy lepiej nie... Wpływ telewizji, a zwłaszcza pokazywanej przez nią agresji, na dziecko niepokoi wielu rodziców. Na szczęście zagadnienie to zaprząta nie tylko ich, lecz także naukowców z całego świata. Zgodnie z wynikami badań, opublikowanymi w lipcowym wydaniu "Archives of Pediatrics & Adolescent Medicine", oglądanie telewizji przed ukończeniem 3. roku życia niekorzystnie wpływa na późniejszy rozwój poznawczy dziecka.

Więcej >>>

        Skrót ADHD pochodzi od angielskiej nazwy zespołu nadpobudliwości psychoruchowej - Attention Deficyt Hyperactivity Disodrer. Diagnozuje się go u dzieci, u których objawy wystąpiły przed ukończeniem 7 lat i utrzymywały się ponad pół roku. Symptomy różnią się w zależności od osoby. Naukowcy nie wyodrębnili dotąd jednej przyczyny, która leży u podłoża różnych wzorców zachowania. Może się okazać, że nazwą ADHD obejmuje się grupę podobnych, a nie jeden zespół zaburzeń.

Więcej >>>

Okres niemowlęcy obejmuje pierwsze 12 miesięcy życia dziecka, wśród których wyodrębniamy pierwszy miesiąc życia jako stadium noworodka. Przeciętny noworodek ma długość ok. 50 cm, waży w granicach 2800g do 3500g.
Więcej >>>


Losowo wybrane artykuły :

Sakrament Chrztu jest nazywany chrztem ze względu na główny obrzęd, przez który jest wypełniany; chrzcić (gr. baptizein) oznacza: zanużyć.

Sakrament Chrztu Świętego ustanowił Jezus Chrystus, a jego sprawowanie powierzył wraz z Ewangelią swojemu Kościołowi, gdy nakazał Apostołom: ’Idźcie i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.’ (Mt 28,19).

Chrzest święty to w katolicyzmie sakrament inicjacji i ponownych narodzin. Przyjęcie chrztu oznacza, że człowiek staje się chrześcijaninem i może przyjmować inne sakramenty.

Chrzest w Kościele katolickim najczęściej jest dokonywany przez polanie głowy wodą i wypowiedzenie słów: Ja ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego (formuła Trójcy Świętej jest uważana za niezbędny warunek chrztu).

Chrzest jest nawiązaniem wspólnoty z Ojcem przez Chrystusa w Duchu Świętym w społeczności Kościoła oraz wejściem na drogę, która ma człowieka doprowadzić do wiecznego życia z Bogiem w społeczności zbawionych. Z Jezusem Chrzystusem zawsze łączy nas Chrzest Święty. Przez Chrzest wchodzimy do Świętego Kościoła Powszechnego, powiększając Jego wspólnotę. Chrzest jest pierwszym Sakramentem Nowego Przymierza i bramą do życia wiecznego. Zgodnie z wolą Chrystusa jest on niezbędna do zbawienia, tak jak Kościół, do którego chrzest wprowadza.

Więcej >>>

Przy każdej okazji rodzina składa Ci znaczące życzenia. Znajomi oskarżają Cię o „przetrzymywanie" materiału genetycznego. Wszędzie dookoła widzisz dzieci, a po ulicach chodzą głównie kobiety w ciąży. Mimo nacisków otoczenia, Ty masz swoje zdanie, czujesz gotowość i przemożne pragnienie lub nie. Może się jeszcze wahasz, a może chcesz, żeby Twoje (Wasze) marzenie spełniło się jak najszybciej.
Sprawdź, jak sprawy się mają w Twoim przypadku. Pamiętaj, aby nie pominąć żadnego pytania i wybierać te odpowiedzi, które najlepiej Cię charakteryzują.
Więcej >>>

        Tasiemiec karłowaty wyróżnia się tym, że jest zdecydowanie najmniejszy wśród tasiemców. Przez długi czas nie odnotowano praktycznie żadnego przypadku zachorowań. Pierwsze odkrycie tego robaka datuje się Polsce na 1939. Pasożyt występuje częściej w krajach o ciepłym klimacie. Zauważono jednak, że w Polsce przypadki występowania tasiemca karłowatego są coraz częstsze.
Więcej >>>

Muzykoterapia to dziedzina wiedzy, której zadaniem jest terapia poprzez muzykę. Od prowadzącego wymaga wiedzy zarówno muzycznej, jak i medycznej oraz psychologicznej. To dyscyplina usystematyzowana, wyposażona we własne sposoby i instrumenty, które są uznawane w świecie nauki.
Za pomocą dźwięków próbuje ona wpłynąć na ludzkie zdrowie psychiczne oraz fizyczne. Muzykoterapią aktywną nazywa się te dziedziny, które angażują pacjenta w proces muzyczny. Mamy z nią do czynienia nie tylko wtedy, gdy śpiewa on czy gra na instrumentach, lecz także wówczas, gdy może ich dotknąć, stroić, czyścić lub też wytwarzać. Podczas muzykoterapii pasywnej pacjent po prostu słucha dźwięków.
Muzykoterapii można człowieka poddawać nawet przed jego narodzeniem.
Więcej >>>

Interaktywny chat z Adrianą Klos, psychologiem i psychoterapeutką
z Centrum Medycznego LUX MED, organizatorką warsztatów psychologicznych wspierających kobiety spodziewające się dziecka i świeżo upieczone mamy.
Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane depresją poporodową na chat z Adrianą Klos, psychologiem i psychoterapeutką z Centrum Medycznego LUX MED

Wirtualna rozmowa rozpocznie się 28 lipca o godz. 15.00

Więcej >>>

© Urwis.pl 2012