Te artykuły znajdziesz
tylko u nas !
© Urwis.pl

Polecamy :

        Pozwalać oglądać czy lepiej nie... Wpływ telewizji, a zwłaszcza pokazywanej przez nią agresji, na dziecko niepokoi wielu rodziców. Na szczęście zagadnienie to zaprząta nie tylko ich, lecz także naukowców z całego świata. Zgodnie z wynikami badań, opublikowanymi w lipcowym wydaniu "Archives of Pediatrics & Adolescent Medicine", oglądanie telewizji przed ukończeniem 3. roku życia niekorzystnie wpływa na późniejszy rozwój poznawczy dziecka.

Więcej >>>

        Skrót ADHD pochodzi od angielskiej nazwy zespołu nadpobudliwości psychoruchowej - Attention Deficyt Hyperactivity Disodrer. Diagnozuje się go u dzieci, u których objawy wystąpiły przed ukończeniem 7 lat i utrzymywały się ponad pół roku. Symptomy różnią się w zależności od osoby. Naukowcy nie wyodrębnili dotąd jednej przyczyny, która leży u podłoża różnych wzorców zachowania. Może się okazać, że nazwą ADHD obejmuje się grupę podobnych, a nie jeden zespół zaburzeń.

Więcej >>>

Okres niemowlęcy obejmuje pierwsze 12 miesięcy życia dziecka, wśród których wyodrębniamy pierwszy miesiąc życia jako stadium noworodka. Przeciętny noworodek ma długość ok. 50 cm, waży w granicach 2800g do 3500g.
Więcej >>>


Losowo wybrane artykuły :

        Zdrowie jest bardzo ważne. Często uświadamiamy sobie to zbyt późno. Stosujemy niewłaściwą dietę, prowadzimy niezdrowy tryb życia. Warto zmienić swoje złe nawyki. Program 1 Polskiego Radia we współpracy z Instytutem Kardiologii w Aninie w ramach programu POLCARD MEDIA JUNIOR organizuje akcję "Pamiętaj o sercu". Jest ona finansowana przez Ministerstwo Zdrowia.

Więcej >>>

Jak zapewnić dziecku poczucie bezpieczeństwa i wolności, a jednocześnie nie wychować "małego tyrana"? Dlaczego dzieci czasem tak bardzo chcą nam pokazać, że to one rządzą i dominują w rodzinie? Przeczytajmy: czy uleganie prośbom dziecka jest tym, na czym mu najbardziej zależy?
Więcej >>>

Zabawy fundaMentalne to program wspomagania rozwoju dzieci
w wieku od 0 do 6 lat.  Zabawy są adresowane do rodziców i opiekunów,
którzy chcą współpracować z dzieckiem w celu osiągnięcia jego harmonijnego
i wszechstronnego rozwoju.  Dziecko rodzi się z  liczbą komórek mózgowych,
która jest wystarczająca do osiągania sukcesów. Ale nie liczba komórek
decyduje o inteligencji, a liczba połączeń stworzonych pomiędzy tymi
komórkami. Połączenia te są tworzone poprzez doświadczenia myśli, którymi
Rodzic pobudza dziecko, tworząc we wczesnym okresie rozwoju bogate i stymulujące środowisko.

Więcej >>>

Nieśmiałość ujawnia się najczęściej w sytuacjach nowych albo sugerujących, że jest się ocenianym, a także wtedy, gdy dana osoba jest wyeksponowana, znajduje się w centrum zainteresowania (np. podczas deklamowania wiersza, odgrywania scenek) lub kiedy inni ludzie zachowują się natrętnie.
Więcej >>>

        W pierwszej klasie dużą rolę przywiązuje się do tego, aby ładnie pisać w zeszytach, wykonywać ciekawe rysunki. Praktycznie na każdym przedmiocie wymagana jest od ucznia wysoka sprawność i koordynacja wzrokowo-słuchowa. Zazwyczaj dzieci oceniane są za ładne, mieszczące się w linii literki. Tymczasem wiele maluchów, choć bardzo się stara, nie jest w stanie nauczyć się ładnie pisać. Wynika to z faktu, że są one zbyt mało sprawne i spostrzegawcze.

Więcej >>>

© Urwis.pl 2012