Te artykuły znajdziesz
tylko u nas !
© Urwis.pl

Polecamy :

        Pozwalać oglądać czy lepiej nie... Wpływ telewizji, a zwłaszcza pokazywanej przez nią agresji, na dziecko niepokoi wielu rodziców. Na szczęście zagadnienie to zaprząta nie tylko ich, lecz także naukowców z całego świata. Zgodnie z wynikami badań, opublikowanymi w lipcowym wydaniu "Archives of Pediatrics & Adolescent Medicine", oglądanie telewizji przed ukończeniem 3. roku życia niekorzystnie wpływa na późniejszy rozwój poznawczy dziecka.

Więcej >>>

        Skrót ADHD pochodzi od angielskiej nazwy zespołu nadpobudliwości psychoruchowej - Attention Deficyt Hyperactivity Disodrer. Diagnozuje się go u dzieci, u których objawy wystąpiły przed ukończeniem 7 lat i utrzymywały się ponad pół roku. Symptomy różnią się w zależności od osoby. Naukowcy nie wyodrębnili dotąd jednej przyczyny, która leży u podłoża różnych wzorców zachowania. Może się okazać, że nazwą ADHD obejmuje się grupę podobnych, a nie jeden zespół zaburzeń.

Więcej >>>

Okres niemowlęcy obejmuje pierwsze 12 miesięcy życia dziecka, wśród których wyodrębniamy pierwszy miesiąc życia jako stadium noworodka. Przeciętny noworodek ma długość ok. 50 cm, waży w granicach 2800g do 3500g.
Więcej >>>


Losowo wybrane artykuły :

Zabawy fundaMentalne to program wspomagania rozwoju dzieci
w wieku od 0 do 6 lat.  Zabawy są adresowane do rodziców i opiekunów,
którzy chcą współpracować z dzieckiem w celu osiągnięcia jego harmonijnego
i wszechstronnego rozwoju.  Dziecko rodzi się z  liczbą komórek mózgowych,
która jest wystarczająca do osiągania sukcesów. Ale nie liczba komórek
decyduje o inteligencji, a liczba połączeń stworzonych pomiędzy tymi
komórkami. Połączenia te są tworzone poprzez doświadczenia myśli, którymi
Rodzic pobudza dziecko, tworząc we wczesnym okresie rozwoju bogate i stymulujące środowisko.

Więcej >>>

Rumień zakaźny  jest to choroba zakaźna wywoływana przez  Parwowirus B19. Najbardziej narażone na zachorowania są dzieci kilkuletnie. Parwowirus jest wirusem rozpowszechnionym wśród zwierząt. Dla człowieka parwowirusy nie są groźne. Niestety istnieje jeden wyjątek, należy do niego Parwowirus B19. Rozwija się on w krwinkach czerwonych. Może doprowadzić do anemii. Często objawy są praktycznie niezauważalne. Do zakażenia dochodzi drogą kropelkową.

Więcej >>>

Prace w ogródku czy na balkonie są dla niektórych dorosłych przyjemnością, dlaczego więc nie miałoby być podobnie w przypadku dzieci. Kontakt z przyrodą to także okazja do poprawy kondycji fizycznej, wzmocnienia odporności czy zdobycia kilku informacji z biologii. Na dworze można się też doskonale bawić, np. pomagając w starcie spadochroniarzom, czyli puszkowi z dmuchawca.
Więcej >>>

Wielu rodziców odczuwa niepokój, ucząc swoje dzieci korzystania z nocnika. Uwagi rodziny i znajomych, którzy mają TO już za sobą, wcale nie są pomocne... Oto kilka wskazówek, kiedy rozpocząć oraz w jaki sposób prowadzić trening czystości.

Więcej >>>

        Dziecko w wieku przedszkolnym. Nie ma jednego jedynego typowego obrazu choroby w pierwszych 3-4 latach życia. Sugeruje się, że na tym etapie, kiedy dziecko o normalnej inteligencji jest diagnozowane w kierunku autzymu trzeba również brać pod uwagę Zespół Aspergera (AS). Część z dzieci może mieć początkowo opóźnienie mowy, a potem gwałtownie załapać pomiędzy 3 a 4 rokiem życia. Pewna grupa tych dzieci, zwłaszcza te inteligentniejsze, może nie mieć żadnych oznak zaburzeń - z wyjątkiem ewentualnej mniejszej sprawności ruchowej.
Więcej >>>

© Urwis.pl 2012