Te artykuły znajdziesz
tylko u nas !
© Urwis.pl

Polecamy :

        Pozwalać oglądać czy lepiej nie... Wpływ telewizji, a zwłaszcza pokazywanej przez nią agresji, na dziecko niepokoi wielu rodziców. Na szczęście zagadnienie to zaprząta nie tylko ich, lecz także naukowców z całego świata. Zgodnie z wynikami badań, opublikowanymi w lipcowym wydaniu "Archives of Pediatrics & Adolescent Medicine", oglądanie telewizji przed ukończeniem 3. roku życia niekorzystnie wpływa na późniejszy rozwój poznawczy dziecka.

Więcej >>>

        Skrót ADHD pochodzi od angielskiej nazwy zespołu nadpobudliwości psychoruchowej - Attention Deficyt Hyperactivity Disodrer. Diagnozuje się go u dzieci, u których objawy wystąpiły przed ukończeniem 7 lat i utrzymywały się ponad pół roku. Symptomy różnią się w zależności od osoby. Naukowcy nie wyodrębnili dotąd jednej przyczyny, która leży u podłoża różnych wzorców zachowania. Może się okazać, że nazwą ADHD obejmuje się grupę podobnych, a nie jeden zespół zaburzeń.

Więcej >>>

Okres niemowlęcy obejmuje pierwsze 12 miesięcy życia dziecka, wśród których wyodrębniamy pierwszy miesiąc życia jako stadium noworodka. Przeciętny noworodek ma długość ok. 50 cm, waży w granicach 2800g do 3500g.
Więcej >>>


Losowo wybrane artykuły :

        Od momentu pojawienia się na świecie dziecko jest zależne od rodziców. Bez ich opieki nie byłoby w stanie przetrwać. Z czasem, kiedy potrafi coraz więcej, staje się mniej zależne od opiekunów. Odkrywa, że jest osobną istotą. Ponadto nie zawsze będzie przy nim mama. Pobyt w przedszkolu jest więc momentem przełomowym w rozwoju każdego dziecka. Obraca się wśród rówieśników i samo musi rozwiązywać swoje problemy. Stopniowo zaczyna uczyć się samokontroli.

Więcej >>>

        Każda choroba może wywołać ból głowy. Niestety mogą mieć one charakter nawracający. Do najczęstszych przyczyn nawracających bólów głowy zalicza się migrenę, napięcie emocjonalne, skurcz mięśni, patologię wewnątrzczaszkową. Migrena jest najczęściej spowodowana przez czynniki emocjonalne. Jeżeli głowa boli bardzo często, to koniecznie trzeba udać się do lekarza, żeby wykluczyć guza mózgu.

Więcej >>>

Najprostszy sposób poznawania przez dziecko muzyki to jej słuchanie. Ale możemy przecież również śpiewać piosenki, bawić się muzyką - muzykować, oraz bawić się w bardzo lubiane przez dzieci zabawy muzyczno-ruchowe!
Dobierając piosenki dla najmłodszych zawsze pamiętajmy, aby były one dopasowane do percepcyjnych i rozwojowych możliwości dziecka.
Im dziecko jest młodsze - rytm oraz tempo piosenek powinny być wyraźne i proste, aby malec mógł je samodzielnie powtórzyć, np. klaskając czy wytupując.

Więcej >>>

        W każdym chyba przedszkolu można spotkać dzieci nadpobudliwe. Charakteryzują się one przede wszystkim labilnością uczuć, impulsywnym zachowaniem, brakiem koncentracji, a także nadmierną ruchliwością.

Więcej >>>

        W większości przypadków, rodzą się dzieci zdrowe lub tylko z pewnymi drobnymi defektami, które można skorygować lub po prostu same z nich wyrosną. Okazuje się, że natura sama radzi sobie z nieprawidłowościami czy anomaliami płodu i w takiej sytuacji zazwyczaj następuje samoistne przerwanie ciąży. Zazwyczaj, ponieważ czasami nie jest się w stanie uniknąć pewnych wad rozwojowych. Można je natomiast wykryć, a następnie skorygować. Według szacunków w Stanach Zjednoczonych około 15 milionów Amerykanów, cierpi na wady rozwojowe.

Więcej >>>

© Urwis.pl 2012