Te artykuły znajdziesz
tylko u nas !
© Urwis.pl

Polecamy :

        Pozwalać oglądać czy lepiej nie... Wpływ telewizji, a zwłaszcza pokazywanej przez nią agresji, na dziecko niepokoi wielu rodziców. Na szczęście zagadnienie to zaprząta nie tylko ich, lecz także naukowców z całego świata. Zgodnie z wynikami badań, opublikowanymi w lipcowym wydaniu "Archives of Pediatrics & Adolescent Medicine", oglądanie telewizji przed ukończeniem 3. roku życia niekorzystnie wpływa na późniejszy rozwój poznawczy dziecka.

Więcej >>>

        Skrót ADHD pochodzi od angielskiej nazwy zespołu nadpobudliwości psychoruchowej - Attention Deficyt Hyperactivity Disodrer. Diagnozuje się go u dzieci, u których objawy wystąpiły przed ukończeniem 7 lat i utrzymywały się ponad pół roku. Symptomy różnią się w zależności od osoby. Naukowcy nie wyodrębnili dotąd jednej przyczyny, która leży u podłoża różnych wzorców zachowania. Może się okazać, że nazwą ADHD obejmuje się grupę podobnych, a nie jeden zespół zaburzeń.

Więcej >>>

Okres niemowlęcy obejmuje pierwsze 12 miesięcy życia dziecka, wśród których wyodrębniamy pierwszy miesiąc życia jako stadium noworodka. Przeciętny noworodek ma długość ok. 50 cm, waży w granicach 2800g do 3500g.
Więcej >>>


Losowo wybrane artykuły :

        Patrzenie, ssanie, płacz cechują niemowlaki od zawsze. Należą one do zachowań wrodzonych, z którymi dzieci przychodzą na świat. W przeciwieństwie do odruchów bezwarunkowych, te zachowania nie wymagają żadnego bodźca. One po prostu są i pozwalają na odnalezienie się w nowym środowisku. Poprzez płacz dzieci manifestują swoje uczucia, czy informują o swoich potrzebach, np. głodzie. Wzrok pozwala na oswojenie się ze środowiskiem. Ssanie spełnia więcej funkcji, choć podstawową jest zaspokojenie apetytu...

Więcej >>>

        Padaczka to powtarzające się napady drgawkowe o podobnym przebiegu. Towarzyszy jej często zmiana stanu świadomości, nastroju, zaburzenia ze strony narządów zmysłów.  Powstaje na skutek powtarzających się i nieprawidłowych wyładowań w istocie szarej mózgu. Leczy się ją stosując odpowiednie leki i dobrze sie odżywiając.

Więcej >>>

        W szkołach, przedszkolach coraz częściej można spotkać dzieci nadpobudliwe. Niestety zdarza się tak, że starania mamy, wychowawcy są nieskuteczne. Pomimo wielu podejmowanych prób pociecha dalej nie zachowuje się tak jak powinna. W takim przypadku niezbędna wręcz jest pomoc z zewnątrz. Warto więc udać się po pomoc do odpowiednich placówek medycznych.

Więcej >>>

Zgodnie z wynikami nowych badań, opublikowanymi w październikowym wydaniu czasopisma "Nature", naukowcy zidentyfikowali gen kontrolujący kluczowy etap powstawania nowego życia. Gen, nazywany HIRA, odpowiada za procesy zachodzące w czasie łączenia się plemnika z komórką jajową. Jego nieobecność albo mutacja w matczynym genomie (genom to całość informacji genetycznej komórki, która obejmuje geny i inne sekwencje DNA) wyjaśnia, dlaczego z jaja nie tworzy się zygota, pomimo obecności "zdrowej" spermy. Badacze przyglądali się w swoich eksperymentach muszce owocowej, wiadomo jednak, że u wszystkich zwierząt rozmnażających się płciowo (a więc i u człowieka) zachodzą te same procesy genetyczne.

Więcej >>>

Według nowego studium amerykańskiego Narodowego Instytutu Zdrowia (NIH), dzieci, które dużo płaczą bez wyraźnej przyczyny, mogą mieć problemy na późniejszym etapie życia. Nadmierny, niekontrolowany płacz (przetrwały powyżej 3. miesiąca życia) jest powiązany z problemami behawioralnymi oraz niższym ilorazem inteligencji w wieku 5 lat.
Więcej >>>

© Urwis.pl 2012