Te artykuły znajdziesz
tylko u nas !
© Urwis.pl

Polecamy :

        Pozwalać oglądać czy lepiej nie... Wpływ telewizji, a zwłaszcza pokazywanej przez nią agresji, na dziecko niepokoi wielu rodziców. Na szczęście zagadnienie to zaprząta nie tylko ich, lecz także naukowców z całego świata. Zgodnie z wynikami badań, opublikowanymi w lipcowym wydaniu "Archives of Pediatrics & Adolescent Medicine", oglądanie telewizji przed ukończeniem 3. roku życia niekorzystnie wpływa na późniejszy rozwój poznawczy dziecka.

Więcej >>>

        Skrót ADHD pochodzi od angielskiej nazwy zespołu nadpobudliwości psychoruchowej - Attention Deficyt Hyperactivity Disodrer. Diagnozuje się go u dzieci, u których objawy wystąpiły przed ukończeniem 7 lat i utrzymywały się ponad pół roku. Symptomy różnią się w zależności od osoby. Naukowcy nie wyodrębnili dotąd jednej przyczyny, która leży u podłoża różnych wzorców zachowania. Może się okazać, że nazwą ADHD obejmuje się grupę podobnych, a nie jeden zespół zaburzeń.

Więcej >>>

Okres niemowlęcy obejmuje pierwsze 12 miesięcy życia dziecka, wśród których wyodrębniamy pierwszy miesiąc życia jako stadium noworodka. Przeciętny noworodek ma długość ok. 50 cm, waży w granicach 2800g do 3500g.
Więcej >>>


Losowo wybrane artykuły :

        Życie przemija bardzo szybko. Jeszcze niedawno chodziliście do szkoły. Teraz jesteście rodziną. Macie swoje obowiązki. Codziennie powtarzają się te same schematy praca-dom- praca. Trzeba jeszcze zająć się dzieckiem, sprawdzić, czy nie ma żadnych problemów, czy robi wszystko, tak jak powinno. Bardzo dobrze, że narzucamy sobie tyle obowiązków. Należy, jednak zachować zdrowy rozsądek. Czasem trzeba tak po prostu odetchnąć od codzienności, zająć się swoim partnerem. Walentynki to przecież idealny pretekst, by pobyć trochę tylko we dwoje.

Więcej >>>

Na temat dysleksji zostało napisane i powiedziane mało i dużo zarazem. Dużo o tyle, że problem jako taki został rozpoznany, zdefiniowany, nagłośniony i uzyskał pewną rangę w przepisach prawa oświatowego, mając przełożenie na określone ulgi i przywileje ucznia dyslektycznego w systemie szkolnym. Mało - ponieważ zjawisko w dalszym ciągu jest nierozpoznawalne w niektórych indywidualnych przypadkach, rozpoznawalne zbyt późno, czyli przeważnie wtedy, gdy przejawia się w postaci mniejszych lub większych trudności szkolnych dziecka. Wielu rodziców jeszcze w ogóle nie zetknęło się z określeniem dysleksja i zupełnie nie rozumie co to pojęcie znaczy.
Więcej >>>

        Dzieci z porażeniem mózgowym wymagają szczególnej opieki ze strony rodziców. Niemniej jednak przeważnie rodzice takich maluszków mówią, że w domu są wesołe, pogodne, radosne. Między mamą a dzieckiem istnieje więź emocjonalna. Dziecko bardzo przywiązuje się do rodziców, to daje mu poczucie bezpieczeństwa. Niestety, kiedy musi zetknąć się np. z grupa rówieśniczą to nie jest to dla niego sytuacja komfortowa.
Więcej >>>

        W niektórych rodzinach dzieci czują się niechciane. Rodzice nie darzą ich miłością, na którą przecież każdy zasługuje. Nierzadko któreś z rodziców lub obydwoje nadużywają alkoholu, stosują wobec dziecka przemoc. Nie zawsze jest to przemoc fizyczna. Bywa, że rodzice znęcają się nad dzieckiem psychicznie. Dokuczają i używają wielu krzywdzących słów, które pozostaną na trwale w umyśle tej małej istotki. Dorośli, którzy wychowali się w takich właśnie warunkach mają spore problemy w życiu. Izolują się od innych, czują się zagubieni. Nie potrafią znaleźć partnera życiowego.

Więcej >>>

Z pozoru proste czynności, takie jak mycie rąk czy załatwianie się, przysparzają dzieciom sporo kłopotów. Jest to duży problem, kiedy maluchy chodzą do przedszkola. Tam powinny same wykonywać podstawowe czynności higieniczne. Tymczasem dzieje się odwrotnie. Przedszkolanki muszą pomagać znacznej części grupy. Nie jest to sytuacja komfortowa. Na sali znajduje się przynajmniej kilkanaścioro dzieci. Dobrze więc, żeby rodzice uczyli swoje pociechy, jak zachowywać się w toalecie.

Więcej >>>

© Urwis.pl 2012