Te artykuły znajdziesz
tylko u nas !
© Urwis.pl

Polecamy :

        Pozwalać oglądać czy lepiej nie... Wpływ telewizji, a zwłaszcza pokazywanej przez nią agresji, na dziecko niepokoi wielu rodziców. Na szczęście zagadnienie to zaprząta nie tylko ich, lecz także naukowców z całego świata. Zgodnie z wynikami badań, opublikowanymi w lipcowym wydaniu "Archives of Pediatrics & Adolescent Medicine", oglądanie telewizji przed ukończeniem 3. roku życia niekorzystnie wpływa na późniejszy rozwój poznawczy dziecka.

Więcej >>>

        Skrót ADHD pochodzi od angielskiej nazwy zespołu nadpobudliwości psychoruchowej - Attention Deficyt Hyperactivity Disodrer. Diagnozuje się go u dzieci, u których objawy wystąpiły przed ukończeniem 7 lat i utrzymywały się ponad pół roku. Symptomy różnią się w zależności od osoby. Naukowcy nie wyodrębnili dotąd jednej przyczyny, która leży u podłoża różnych wzorców zachowania. Może się okazać, że nazwą ADHD obejmuje się grupę podobnych, a nie jeden zespół zaburzeń.

Więcej >>>

Okres niemowlęcy obejmuje pierwsze 12 miesięcy życia dziecka, wśród których wyodrębniamy pierwszy miesiąc życia jako stadium noworodka. Przeciętny noworodek ma długość ok. 50 cm, waży w granicach 2800g do 3500g.
Więcej >>>


Losowo wybrane artykuły :
Choroba lokomocyjna, zwana inaczej kinetozą, występuje podczas poruszania się dowolnym środkiem transportu, najczęściej jednak samochodem czy autobusem. Jest skutkiem niezgodności bodźców wskazujących na ruch, które docierają do mózgu z ucha wewnętrznego (błędnika), oczu oraz nerwów stawów (kolan, kostek itp.).
Więcej >>>

        Jak powszechnie wiadomo w lutym obchodzi się Walentynki, zwane inaczej świętem zakochanych.. Jest to szczególnie piękny dzień. Wszyscy zakochani na całym świecie składają sobie życzenia, obdarowują prezentami. Patronem tego dnia jest św. Walenty i choć zmarł dawno temu, bo około 269 r., cały czas o nim pamiętamy. Był to bardzo szlachetny i dobry człowiek.

Więcej >>>

Muzykoterapia to dziedzina wiedzy, której zadaniem jest terapia poprzez muzykę. Od prowadzącego wymaga wiedzy zarówno muzycznej, jak i medycznej oraz psychologicznej. To dyscyplina usystematyzowana, wyposażona we własne sposoby i instrumenty, które są uznawane w świecie nauki.
Za pomocą dźwięków próbuje ona wpłynąć na ludzkie zdrowie psychiczne oraz fizyczne. Muzykoterapią aktywną nazywa się te dziedziny, które angażują pacjenta w proces muzyczny. Mamy z nią do czynienia nie tylko wtedy, gdy śpiewa on czy gra na instrumentach, lecz także wówczas, gdy może ich dotknąć, stroić, czyścić lub też wytwarzać. Podczas muzykoterapii pasywnej pacjent po prostu słucha dźwięków.
Muzykoterapii można człowieka poddawać nawet przed jego narodzeniem.
Więcej >>>

Na rozmowę z Ewą Sopatą udaje nam się umówić na czwartek, to jedyny dzień, kiedy wraz z Oliwierkiem są w domu. Codziennie, z wyjątkiem niedzieli i właśnie czwartku, mama i syn jeżdżą z Jordanowa Śląskiego do Wrocławia na rehabilitację.
Więcej >>>

Nasze dzieci są pierwszym pokoleniem, które dorasta w otoczeniu cyfrowych środków przekazu. Dla nas dorosłych są to nowinki technologiczne – uczymy się z nich korzystać, nierzadko zmieniają one nasze życie. Dla przedszkolaków komputer, telefon komórkowy czy aparat cyfrowy to jedne z wielu przedmiotów codziennego użytku, wcale nie bardziej wyjątkowe, czy nowoczesne od, powiedzmy, telewizora czy magnetofonu. Dzieci znaj1 je bowiem "od zawsze" - przedmioty te są częścią ich najbliższego otoczenia od urodzenia.

Więcej >>>

© Urwis.pl 2012