Te artykuły znajdziesz
tylko u nas !
© Urwis.pl

Polecamy :

        Pozwalać oglądać czy lepiej nie... Wpływ telewizji, a zwłaszcza pokazywanej przez nią agresji, na dziecko niepokoi wielu rodziców. Na szczęście zagadnienie to zaprząta nie tylko ich, lecz także naukowców z całego świata. Zgodnie z wynikami badań, opublikowanymi w lipcowym wydaniu "Archives of Pediatrics & Adolescent Medicine", oglądanie telewizji przed ukończeniem 3. roku życia niekorzystnie wpływa na późniejszy rozwój poznawczy dziecka.

Więcej >>>

        Skrót ADHD pochodzi od angielskiej nazwy zespołu nadpobudliwości psychoruchowej - Attention Deficyt Hyperactivity Disodrer. Diagnozuje się go u dzieci, u których objawy wystąpiły przed ukończeniem 7 lat i utrzymywały się ponad pół roku. Symptomy różnią się w zależności od osoby. Naukowcy nie wyodrębnili dotąd jednej przyczyny, która leży u podłoża różnych wzorców zachowania. Może się okazać, że nazwą ADHD obejmuje się grupę podobnych, a nie jeden zespół zaburzeń.

Więcej >>>

Okres niemowlęcy obejmuje pierwsze 12 miesięcy życia dziecka, wśród których wyodrębniamy pierwszy miesiąc życia jako stadium noworodka. Przeciętny noworodek ma długość ok. 50 cm, waży w granicach 2800g do 3500g.
Więcej >>>


Losowo wybrane artykuły :
Odstawianie dziecka od piersi czy odzwyczajanie od butelki można zacząć po ukończeniu przez nie 6 miesięcy (zarówno Światowa Organizacja Zdrowia, jak i polski Instytut Matki i Dziecka zalecają wyłączne karmienie piersią przez pierwsze 180 dni życia malucha). Po upływie tego okresu można spróbować podawać niemowlęciu bezmleczną żywność uzupełniającą.
Więcej >>>

        Nie każdy ojciec zachowuje się wzorowo. Spora część w ogóle nie uczestniczy w życiu rodziny. Inni natomiast pomagają, wspierają swoje dzieci i starają się je zrozumieć. Najogólniej można powiedzieć, że ojcowie zachowują się w różny sposób. Nieobecny, słaby, trujący, dobry to cztery typy tatusiów, które wyróżniła Maria Braun Gałkowska Jest to oczywiście znaczne uproszczenie aby lepiej zobrazować ten problem.

Więcej >>>

Mowa, pomimo że dla każdego z nas jest czymś całkowicie normalnym podobnie jak inne "zwykłe" czynności, stanowi dla nowonarodzonego dziecka poważne wyzwanie. Właściwe skoordynowanie wszystkich odpowiedzialnych za wydawanie dźwięków struktur jest niezwykle skomplikowane. Zależy ono między innymi od prawidłowego i precyzyjnego zgrania mięśni oddechowych,  ułożenia krtani i całego aparatu artykulacyjnego czyli języka, warg itp. oraz dodatkowo od właściwej kontroli słuchowej wydawanych dźwięków.

Więcej >>>

Matki, które pracują, mimo że często muszą lawirować między obowiązkami domowymi i zawodowymi, cieszą się lepszym zdrowiem niż kobiety bezdzietne lub zatrudnione na część etatu.

Więcej >>>

        Święta są już naprawdę blisko. Większość porządków, zakupów została już zrobiona. Teraz trzeba jeszcze tylko zająć się czynnościami, których wcześniej nie można było wykonać. Dobrze, jeżeli będzie w nich uczestniczyło maleństwo. W ten sposób maluch będzie się czuł doceniony, a przede wszystkim nie będzie przeszkadzał rodzicom.
Więcej >>>

© Urwis.pl 2012