Te artykuły znajdziesz
tylko u nas !
© Urwis.pl

Polecamy :

        Pozwalać oglądać czy lepiej nie... Wpływ telewizji, a zwłaszcza pokazywanej przez nią agresji, na dziecko niepokoi wielu rodziców. Na szczęście zagadnienie to zaprząta nie tylko ich, lecz także naukowców z całego świata. Zgodnie z wynikami badań, opublikowanymi w lipcowym wydaniu "Archives of Pediatrics & Adolescent Medicine", oglądanie telewizji przed ukończeniem 3. roku życia niekorzystnie wpływa na późniejszy rozwój poznawczy dziecka.

Więcej >>>

        Skrót ADHD pochodzi od angielskiej nazwy zespołu nadpobudliwości psychoruchowej - Attention Deficyt Hyperactivity Disodrer. Diagnozuje się go u dzieci, u których objawy wystąpiły przed ukończeniem 7 lat i utrzymywały się ponad pół roku. Symptomy różnią się w zależności od osoby. Naukowcy nie wyodrębnili dotąd jednej przyczyny, która leży u podłoża różnych wzorców zachowania. Może się okazać, że nazwą ADHD obejmuje się grupę podobnych, a nie jeden zespół zaburzeń.

Więcej >>>

Okres niemowlęcy obejmuje pierwsze 12 miesięcy życia dziecka, wśród których wyodrębniamy pierwszy miesiąc życia jako stadium noworodka. Przeciętny noworodek ma długość ok. 50 cm, waży w granicach 2800g do 3500g.
Więcej >>>


Losowo wybrane artykuły :
        Zima jest niepowtarzalna okazją do tego, by wyszaleć się na śniegu. W końcu nie codziennie jest okazją, aby porzucać się śnieżkami, ulepić bałwana, pojeździć na sankach. To również świetna okazja dla rodziców, aby spędzili wspólnie ze swoja pociecha spędzali czas. Takie wspólne zabawy sprzyjają pogłębianiu się więzi rodzinnych.

        Jedną z najbardziej popularnych zabaw zimowych jest rzucanie się śniegowymi śnieżkami. Ważne, aby ulepić taką, żeby się nie rozleciała. Jest to szczególnie trudne dla najmłodszych. Rodzice powinni pomóc w tej sytuacji i nauczyć malucha jak się robi śniegową kulkę. Dzieci bardzo lubią być we wszystkim najlepsze. Warto przynajmniej na początku dać im taką szansę. Jeżeli bardziej opanują tę zabawę, a lepienie kulek będzie wychodziło niemalże perfekcyjnie wtedy nie trzeba być już tak uprzejmym.

Więcej >>>

        Vojta pokazał, że zaburzenia rozwoju można dostrzec już w pierwszych tygodniach życia. Ustalił, że u dzieci z zaburzeniami ośrodkowego układu nerwowego występują pewne specyficzne nieprawidłowości ruchu. Ponadto dowiódł, że wcześnie wykryte zaburzenia można wyleczyć. Wcześniej sądzono, że na możliwości wystąpienia zaburzeń najbardziej narażone są dzieci, które określono mianem "dziecka ryzyka". Do grupy tej zaliczają się niemowlęta, u których wywiad okołoporodowy nie wypadł najlepiej. Tym sposobem większość lekarzy przestała zajmować się maluchami, które nie były zaliczane do "dzieci ryzyka". Tymczasem okazuje się, że nie jest to dobre rozwiązanie. U części niemowląt z obciążeniami wykrytymi podczas wywiadu okołoporodowego rzeczywiście potem występowały zaburzenia, ale część rozwijała się prawidłowo. Zaburzenia nierzadko występują u dzieci, u których nie stwierdzono ryzyka w wywiadzie.
Więcej >>>

        Jest to zaburzenie rozwoju mieszczące się w spektrum autyzmu. Charakteryzuje się upośledzeniem komunikacji dwustronnej, komunikacji słownej i pozasłownej, niechęcią do zaakceptowania zmian, brakiem giętkości myślenia oraz bardzo szczególnymi zainteresowaniami. Mocną stroną osób z AS jest zapamiętywanie faktów, dat, postaci. Wielu z nich jest uzdolnionych matematycznie.
Więcej >>>

        Rozwój uczuciowy i społeczny są od siebie zależne. Zazdrość, nieśmiałość, smutek mogą być traktowane zarówno jako zachowanie społeczne i emocjonalne. Według F. Powersa rozwój społeczny, to stopniowe doskonalenie się jednostki, poprzez ukierunkowaną aktywność w pojmowaniu społecznego dziedzictwa i formowaniu elastycznych wzorców zachowania stosunkowo zgodnych z tym dziedzictwem. Zarówno sfera emocjonalna jak i społeczna ulega w wieku wczesnoszkolnym ogromnym przeobrażeniom.
Więcej >>>

Raczkowanie to jedno z podstawowych czynności, dążących do samodzielnego poruszania się. Raczkowanie następuję stopniowo. Najpierw dziecko porusza się przesuwając z boku na bok w pozycji lezącej. Stopniowo jednak zaczyna odrywać swoje ciało od ziemi. Pierwszą tego oznaką jest podnoszenie głowy. Następnie stara się podnieść tułów, by zacząć samodzielnie siadać. Umiejętność siadania jest przełomowym okresem w rozwoju ruchowym dziecka. Przeciętnie moment ten następuje około 8 miesiąca życia.
Więcej >>>

© Urwis.pl 2012