Te artykuły znajdziesz
tylko u nas !
© Urwis.pl

Polecamy :

        Pozwalać oglądać czy lepiej nie... Wpływ telewizji, a zwłaszcza pokazywanej przez nią agresji, na dziecko niepokoi wielu rodziców. Na szczęście zagadnienie to zaprząta nie tylko ich, lecz także naukowców z całego świata. Zgodnie z wynikami badań, opublikowanymi w lipcowym wydaniu "Archives of Pediatrics & Adolescent Medicine", oglądanie telewizji przed ukończeniem 3. roku życia niekorzystnie wpływa na późniejszy rozwój poznawczy dziecka.

Więcej >>>

        Skrót ADHD pochodzi od angielskiej nazwy zespołu nadpobudliwości psychoruchowej - Attention Deficyt Hyperactivity Disodrer. Diagnozuje się go u dzieci, u których objawy wystąpiły przed ukończeniem 7 lat i utrzymywały się ponad pół roku. Symptomy różnią się w zależności od osoby. Naukowcy nie wyodrębnili dotąd jednej przyczyny, która leży u podłoża różnych wzorców zachowania. Może się okazać, że nazwą ADHD obejmuje się grupę podobnych, a nie jeden zespół zaburzeń.

Więcej >>>

Okres niemowlęcy obejmuje pierwsze 12 miesięcy życia dziecka, wśród których wyodrębniamy pierwszy miesiąc życia jako stadium noworodka. Przeciętny noworodek ma długość ok. 50 cm, waży w granicach 2800g do 3500g.
Więcej >>>


Losowo wybrane artykuły :
Choroba lokomocyjna, zwana inaczej kinetozą, występuje podczas poruszania się dowolnym środkiem transportu, najczęściej jednak samochodem czy autobusem. Jest skutkiem niezgodności bodźców wskazujących na ruch, które docierają do mózgu z ucha wewnętrznego (błędnika), oczu oraz nerwów stawów (kolan, kostek itp.).
Więcej >>>

Zabawy fundaMentalne to program wspomagania rozwoju dzieci
w wieku od 0 do 6 lat.  Zabawy są adresowane do rodziców i opiekunów,
którzy chcą współpracować z dzieckiem w celu osiągnięcia jego harmonijnego
i wszechstronnego rozwoju.  Dziecko rodzi się z  liczbą komórek mózgowych,
która jest wystarczająca do osiągania sukcesów. Ale nie liczba komórek
decyduje o inteligencji, a liczba połączeń stworzonych pomiędzy tymi
komórkami. Połączenia te są tworzone poprzez doświadczenia myśli, którymi
Rodzic pobudza dziecko, tworząc we wczesnym okresie rozwoju bogate i stymulujące środowisko.

Więcej >>>

Ssanie kciuka jest powszechnym zachowaniem - występuje w przybliżeniu u 50-87% maluchów. Uznaje się je za najczęstszą postać niezwiązanej z jedzeniem aktywności oralnej. Nawyk ten pojawia się na bardzo wczesnym etapie życia.
Więcej >>>

Stan przedrzucawkowy powodowany jest przez przekazywany z matki na córkę gen. Odkryli to współpracujący ze sobą naukowcy z uniwersytetu w Adelajdzie oraz Centrum Medycznego Uniwersytetu w Amsterdamie. Wysnuli swój wniosek na podstawie badań rodzin, w których dwie lub więcej sióstr doświadczyło tego powikłania ciążowego.
Więcej >>>


Od stuleci ludzie, którzy czuli się chorzy lub zdenerwowani, pili herbatę rumiankową, traktując ją jako swego rodzaju panaceum, lek na wszystko. Współcześni badacze angielscy znaleźli nowe dowody na to, że popularny napar może pomóc usunąć szeroki wachlarz dolegliwości, wspierając np. układ odpornościowy przy zwalczaniu przeziębień, przynosząc ulgę przy bolesnych skurczach miesiączkowych.
Więcej >>>

© Urwis.pl 2012