Te artykuły znajdziesz
tylko u nas !
© Urwis.pl

Polecamy :

        Pozwalać oglądać czy lepiej nie... Wpływ telewizji, a zwłaszcza pokazywanej przez nią agresji, na dziecko niepokoi wielu rodziców. Na szczęście zagadnienie to zaprząta nie tylko ich, lecz także naukowców z całego świata. Zgodnie z wynikami badań, opublikowanymi w lipcowym wydaniu "Archives of Pediatrics & Adolescent Medicine", oglądanie telewizji przed ukończeniem 3. roku życia niekorzystnie wpływa na późniejszy rozwój poznawczy dziecka.

Więcej >>>

        Skrót ADHD pochodzi od angielskiej nazwy zespołu nadpobudliwości psychoruchowej - Attention Deficyt Hyperactivity Disodrer. Diagnozuje się go u dzieci, u których objawy wystąpiły przed ukończeniem 7 lat i utrzymywały się ponad pół roku. Symptomy różnią się w zależności od osoby. Naukowcy nie wyodrębnili dotąd jednej przyczyny, która leży u podłoża różnych wzorców zachowania. Może się okazać, że nazwą ADHD obejmuje się grupę podobnych, a nie jeden zespół zaburzeń.

Więcej >>>

Okres niemowlęcy obejmuje pierwsze 12 miesięcy życia dziecka, wśród których wyodrębniamy pierwszy miesiąc życia jako stadium noworodka. Przeciętny noworodek ma długość ok. 50 cm, waży w granicach 2800g do 3500g.
Więcej >>>


Losowo wybrane artykuły :

        W zdrowej rodzinie dziecko czuje się bezpiecznie i pewnie. Niestety zdarza się, że wobec dziecka stosowana jest przemoc. Problem ten jest coraz częstszy. Sprawcami przemocy są sami rodzice. Konsekwencją złych zachowań opiekunów jest zaburzenie psychospołecznego funkcjonowania ofiary agresji. Przemoc może być różnego rodzaju np. słowna, fizyczna, seksualna. Dziecku bardzo trudno jest ustosunkować się do złego postępowania własnych rodziców. Z jednej strony łączy je pierwotne przywiązanie, ale z drugiej czuje strach i odrazę do agresora.

Więcej >>>

        Na świecie pojawiło się wreszcie upragnione, długo oczekiwane maleństwo. Rodzice z chęcią patrzą na jego rozwój. Jest to okres piękny, aczkolwiek bardzo trudny do przejścia. Wymaga wiele wysiłku i poświęcenia od opiekunów. Niemowlę jest nieporadne. Trzeba mu poświęcić sporo uwagi. Niestety, nie zawsze maleństwo rozwija się tak, jak powinno. Najbardziej groźną rzeczą, która może się przytrafić dziecku, jest zespół nagłej śmierci łóżeczkowej, nazywany też SIDS (ang. Sudden Infant Death Syndrome). Do tej pory nie ustalono jego przyczyn. Pojawia się nagle. Mówi się, że jedynym jego objawem jest śmierć.

Więcej >>>

Malowanie jaj znane było już starożytnym. Wzmianki o tym obyczaju znaleźć można chociażby w dziełach Owidiusza czy Pliniusza. Najprawdopodobniej narodził się on w Persji, co może potwierdzać jedną z teorii pochodzenia Słowian (pisanki są charakterystyczne dla naszej części Europy, nie występują na Zachodzie). Najstarsze znalezione przez archeologów pisanki mają ponad 5 tys. lat, a wykopano je na terenie Mezopotamii. Najstarsze polskie pisanki mają ok. tysiąca lat, a odnaleziono je w Ostrówku na Opolszczyźnie. Uważa się jednak, że Słowianie znali i wytwarzali pisanki już wcześniej. Pokryte wzorem z wosku jajka gotowano w wywarze z dodatkiem ochry lub łupin z cebuli, uzyskując w ten sposób charakterystyczną ceglanobrązową barwę. Podczas chrystianizacji jajka postanowiono włączyć w symbolikę Wielkanocy. Odtąd oznaczają one budzącą się po zimie do życia przyrodę, ale także nadzieję związaną z wiarą w śmierć i zmartwychwstanie Jezusa. Pisanki maluje się obecnie na Wielkanoc (najczęściej w Wielki Piątek), coraz rzadziej na tzw. Jare Święto (czyli moment równonocy wiosennej). Do XII wieku Kościół zabraniał jedzenia jajek podczas Wielkanocy. Później zezwolono na to, przed ich spożyciem należało jednak odmówić specjalną modlitwę. Chodziło tutaj o odseparowanie zwyczajów pogańskich (gdzie jajko związane było z kultem zmarłych) od chrześcijańskich. Długo się to nie udawało, ponieważ jajka nadal wkładano ze zmarłymi do grobów, co miało ich oczyścić z nieprawości i zapobiec błąkaniu się duszy po świecie. Ponadto, jak pisze Gloger, "Był stary zwyczaj taczania pisanek na mogiłach przy obchodzie pamiątki zmarłych i oddawaniu tych jaj potem dziadom". Jajka wmurowywano także w kamień węgielny, by ten sposób odgonić złe moce. Wyprowadzając po raz pierwszy w danym roku bydło na pastwisko, rolnicy kładli na progu stajni jajko. Potem oddawano je biednym z prośbą o modlitwę. Zgodnie z innym zwyczajem, po grzbiecie każdego zwierzęcia przetaczano jajko. Oznaczało to, że konie powinny biegać tak szybko, jak toczy się jajo, a inne zwierzęta miały stawać się odżywione i okrągłe jak ono. Uważano, iż jajka są obdarzone mocą odciągania (odbierania) od innych, zarówno zwierząt, jak i ludzi, ciążącej na nich choroby.

Więcej >>>

Zioła to jeden z najstarszych sposób leczenia. Zdaniem specjalistów leczą one dzięki mieszance różnorodnych związków chemicznych.. Zioła mają bardzo delikatne działanie, co sprawia, że nie wywołują one skutków ubocznych. Nic, więc nie stoi na przeszkodzie, by mogły je stosować kobiety ciężarne oraz małe dzieci. Niniejsza encyklopedia ziół ma na celu pokazanie, jak wiele korzyści przynosi stosowanie "leków z bożej apteki".
Więcej >>>

        Moczenie nocne (enuresis nocturna) to oddawanie moczu do łóżka w czasie snu w wieku, kiedy u danej osoby powinna się już wytworzyć kontrola nad czynnością pęcherza (mechanizmy fizjologiczne i neurologiczne są przygotowane do pełnienia tej funkcji). Dzieci wcześniej opanowują kontrolę pęcherza w dzień niż w nocy (mechanizm jest ten sam, dlatego de facto nie wiadomo, dlaczego się tak dzieje).
Więcej >>>

© Urwis.pl 2012