Te artykuły znajdziesz
tylko u nas !
© Urwis.pl

Polecamy :

        Pozwalać oglądać czy lepiej nie... Wpływ telewizji, a zwłaszcza pokazywanej przez nią agresji, na dziecko niepokoi wielu rodziców. Na szczęście zagadnienie to zaprząta nie tylko ich, lecz także naukowców z całego świata. Zgodnie z wynikami badań, opublikowanymi w lipcowym wydaniu "Archives of Pediatrics & Adolescent Medicine", oglądanie telewizji przed ukończeniem 3. roku życia niekorzystnie wpływa na późniejszy rozwój poznawczy dziecka.

Więcej >>>

        Skrót ADHD pochodzi od angielskiej nazwy zespołu nadpobudliwości psychoruchowej - Attention Deficyt Hyperactivity Disodrer. Diagnozuje się go u dzieci, u których objawy wystąpiły przed ukończeniem 7 lat i utrzymywały się ponad pół roku. Symptomy różnią się w zależności od osoby. Naukowcy nie wyodrębnili dotąd jednej przyczyny, która leży u podłoża różnych wzorców zachowania. Może się okazać, że nazwą ADHD obejmuje się grupę podobnych, a nie jeden zespół zaburzeń.

Więcej >>>

Okres niemowlęcy obejmuje pierwsze 12 miesięcy życia dziecka, wśród których wyodrębniamy pierwszy miesiąc życia jako stadium noworodka. Przeciętny noworodek ma długość ok. 50 cm, waży w granicach 2800g do 3500g.
Więcej >>>


Losowo wybrane artykuły :
Odpowiedni poziom rozwoju percepcji wzrokowej może w znacznym stopniu warunkować sukcesy, bądź niepowodzenia szkolne. Dzieje się tak ponieważ jest on koniecznym warunkiem do opanowania przede wszystkim czytania i pisania, ale również innych istotnych w nauce szkolnej umiejętności.
Więcej >>>

Matki muszą stale stawiać w pracy czoło negatywnym stereotypom. Szefowie wymagają od nich spełnienia wyższych wymagań niż od kobiet nieposiadających dzieci. Ojcowie natomiast są traktowani bardziej wyrozumiale zarówno od kobiet, jak i bezdzietnych mężczyzn.
Więcej >>>

Pica  

Wszystkie dzieci wkładają sobie od czasu do czasu do ust niejadalne przedmioty, ponieważ w ten sposób poznają otoczenie. Maluchy, które cierpią na chorobę zwaną picą, posuwają się jednak o krok dalej. Zjadają rzeczy niejadalne i powtarza się to przez okres przynajmniej jednego miesiąca. U dzieci, u których diagnozuje się picę, wyklucza się wcześniej autyzm, schizofrenię oraz zespół Kleinego-Levina (okresową nadmierną senność, występującą głównie u młodych mężczyzn; towarzyszy jej m.in. żarłoczność).

Więcej >>>

        Rozwój uczuciowy i społeczny są od siebie zależne. Zazdrość, nieśmiałość, smutek mogą być traktowane zarówno jako zachowanie społeczne i emocjonalne. Według F. Powersa rozwój społeczny, to stopniowe doskonalenie się jednostki, poprzez ukierunkowaną aktywność w pojmowaniu społecznego dziedzictwa i formowaniu elastycznych wzorców zachowania stosunkowo zgodnych z tym dziedzictwem. Zarówno sfera emocjonalna jak i społeczna ulega w wieku wczesnoszkolnym ogromnym przeobrażeniom.
Więcej >>>

Doktor Wen-Jui Han z Columbia University School of Social Work zauważyła, że matki, które pracują w nietypowych godzinach, np. wieczorami, nocami albo na różne zmiany, mogą znacząco wpływać na rozwój intelektualny swoich dzieci. Wyniki jej studium opublikowano w styczniowo-lutowym wydaniu "Child Development".
Więcej >>>

© Urwis.pl 2012