Te artykuły znajdziesz
tylko u nas !
© Urwis.pl

Polecamy :

        Pozwalać oglądać czy lepiej nie... Wpływ telewizji, a zwłaszcza pokazywanej przez nią agresji, na dziecko niepokoi wielu rodziców. Na szczęście zagadnienie to zaprząta nie tylko ich, lecz także naukowców z całego świata. Zgodnie z wynikami badań, opublikowanymi w lipcowym wydaniu "Archives of Pediatrics & Adolescent Medicine", oglądanie telewizji przed ukończeniem 3. roku życia niekorzystnie wpływa na późniejszy rozwój poznawczy dziecka.

Więcej >>>

        Skrót ADHD pochodzi od angielskiej nazwy zespołu nadpobudliwości psychoruchowej - Attention Deficyt Hyperactivity Disodrer. Diagnozuje się go u dzieci, u których objawy wystąpiły przed ukończeniem 7 lat i utrzymywały się ponad pół roku. Symptomy różnią się w zależności od osoby. Naukowcy nie wyodrębnili dotąd jednej przyczyny, która leży u podłoża różnych wzorców zachowania. Może się okazać, że nazwą ADHD obejmuje się grupę podobnych, a nie jeden zespół zaburzeń.

Więcej >>>

Okres niemowlęcy obejmuje pierwsze 12 miesięcy życia dziecka, wśród których wyodrębniamy pierwszy miesiąc życia jako stadium noworodka. Przeciętny noworodek ma długość ok. 50 cm, waży w granicach 2800g do 3500g.
Więcej >>>


Losowo wybrane artykuły :
Był chłodny wieczór. Ona szła , wiatr owiewał jej całą sylwetkę, włosy falowały we wszystkich kierunkach. Nie wiedziała, że zaraz szturchnie ją pewien przystojny on i że ta chwila stanie się zaczątkiem czegoś nowego, czegoś o czym jeszcze nigdy w natłoku codziennych spraw nie myślała. To było coś nieoczekiwanego, jak nagłe tchnienie, muśniecie losu. Nie wiedziała dlaczego, ale nagle jej serce zaczęło bić szybciej niż dotychczas...
Więcej >>>

        Patrzenie, ssanie, płacz cechują niemowlaki od zawsze. Należą one do zachowań wrodzonych, z którymi dzieci przychodzą na świat. W przeciwieństwie do odruchów bezwarunkowych, te zachowania nie wymagają żadnego bodźca. One po prostu są i pozwalają na odnalezienie się w nowym środowisku. Poprzez płacz dzieci manifestują swoje uczucia, czy informują o swoich potrzebach, np. głodzie. Wzrok pozwala na oswojenie się ze środowiskiem. Ssanie spełnia więcej funkcji, choć podstawową jest zaspokojenie apetytu...

Więcej >>>

        Dzieci w młodszym wieku szkolnym dużo czasu poświęcają na twórczość plastyczną. W różnym stopniu uczniowie są wrażliwi na przeżycia estetyczne. Zauważono, że dzieci, które za pomocą rysunku potrafią wyrazić siebie, są bardziej wrażliwe na kontakt ze sztuką. Ich twórczość staje się dużo bardziej wyrazista.

Więcej >>>

Grypa  

        Grypa jest wywoływana przez wirusy RNA z rodziny Orthomyxoviridae. Wirusy te są pochodzenia odzwierzęcego lub geograficznego. Nie można się uchronić przed wirusem grypy za pomocą jednej dawki szczepionki. Dzieje się tak dlatego, że podlega on licznym przekształceniom i mutacjom. Jeżeli chcemy ochronić się przed grypą , to musimy się szczepić, co roku na nowo.

Więcej >>>

Na temat dysleksji zostało napisane i powiedziane mało i dużo zarazem. Dużo o tyle, że problem jako taki został rozpoznany, zdefiniowany, nagłośniony i uzyskał pewną rangę w przepisach prawa oświatowego, mając przełożenie na określone ulgi i przywileje ucznia dyslektycznego w systemie szkolnym. Mało - ponieważ zjawisko w dalszym ciągu jest nierozpoznawalne w niektórych indywidualnych przypadkach, rozpoznawalne zbyt późno, czyli przeważnie wtedy, gdy przejawia się w postaci mniejszych lub większych trudności szkolnych dziecka. Wielu rodziców jeszcze w ogóle nie zetknęło się z określeniem dysleksja i zupełnie nie rozumie co to pojęcie znaczy.
Więcej >>>

© Urwis.pl 2012