Te artykuły znajdziesz
tylko u nas !
© Urwis.pl

Polecamy :

        Pozwalać oglądać czy lepiej nie... Wpływ telewizji, a zwłaszcza pokazywanej przez nią agresji, na dziecko niepokoi wielu rodziców. Na szczęście zagadnienie to zaprząta nie tylko ich, lecz także naukowców z całego świata. Zgodnie z wynikami badań, opublikowanymi w lipcowym wydaniu "Archives of Pediatrics & Adolescent Medicine", oglądanie telewizji przed ukończeniem 3. roku życia niekorzystnie wpływa na późniejszy rozwój poznawczy dziecka.

Więcej >>>

        Skrót ADHD pochodzi od angielskiej nazwy zespołu nadpobudliwości psychoruchowej - Attention Deficyt Hyperactivity Disodrer. Diagnozuje się go u dzieci, u których objawy wystąpiły przed ukończeniem 7 lat i utrzymywały się ponad pół roku. Symptomy różnią się w zależności od osoby. Naukowcy nie wyodrębnili dotąd jednej przyczyny, która leży u podłoża różnych wzorców zachowania. Może się okazać, że nazwą ADHD obejmuje się grupę podobnych, a nie jeden zespół zaburzeń.

Więcej >>>

Okres niemowlęcy obejmuje pierwsze 12 miesięcy życia dziecka, wśród których wyodrębniamy pierwszy miesiąc życia jako stadium noworodka. Przeciętny noworodek ma długość ok. 50 cm, waży w granicach 2800g do 3500g.
Więcej >>>


Losowo wybrane artykuły :

        Każdy człowiek dąży do rozwoju. Dzieci niepełnosprawne, podobnie jak dzieci zdrowe, chcą być kochane. Niestety, często czują się odrzucane, gorzej traktowane przez rówieśników, nauczyciela, a nawet rodziców. Warto więc zrobić wszystko, by pomóc swej pociesze w rozwoju. Najprostszą metodą, aby dziecko nie czuło się odrzucone, jest spędzanie z nim jak najwięcej czasu. Rodzice obserwują, jak ich maleństwo się rozwija, a ono, widząc, że opiekunowie cieszą się z każdego najmniejszego sukcesu, czuje się dodatkowo mobilizowane do tego, żeby się dalej rozwijać.

Więcej >>>

        Niektóre dzieci rodzą się z wadami wrodzonymi. Często przyczyną tego są geny. Okazuje się jednak, że mogą mieć na to wpływ także czynniki pozagenetyczne. Te czynniki nazywane są teratogenami. Nieprzypadkowo nazwa ta wywodzi się z łacińskiego tera, czyli potwór. Wokół teratologii powstały rozmaite koncepcje historyczne. Niektórzy sądzą, że zniekształcone dzieci to pierwowzory antycznych potworów np. cyklopa. W średniowieczu dziecko z anomaliami wzbudzało strach, obawiano się, że następstwem tego będzie kataklizm. Nierzadko takie noworodki były od razu uśmiercane.

Więcej >>>

        Karmienie, szczególnie u niedoświadczonych matek bywa trudnym zadaniem. Częstym problemem jest niewłaściwe ułożenie dziecka, które zarówno dla matki i smyka jest niewygodne. Prawidłowe ułożenie w czasie karmienia to połowa sukcesu na drodze do obopólnego zadowolenia. Matka powinna wypróbować kilka pozycji, aby wybrać tę najbardziej odpowiednią. Można skorzystać też z poradni laktacyjnych na terenie całego kraju.
Więcej >>>

        Dziecko zaczyna mówić mniej więcej około 18-tego miesiąca życia. W tym czasie używa, co prawda słów, ale nie zawsze są one w pełni trafne. Nauka zajmująca się nadawaniem znaczenia wyrazom nazywa się semantyką. Początkowo zasób słów jest ograniczony. Maluch często za pomocą jednego słowa określa pewną grupę wyrazów. Z czasem jednak nadawanie nazw przedmiotom, zjawiskom, czynnościom staje się coraz bardziej świadome.
Więcej >>>

Pojawienie się nowego dziecka oznacza ogromne zmiany dla całej rodziny. Podczas gdy dla rodziców jest to zazwyczaj okres pełen radości, starsze rodzeństwo może nie podzielać ich zachwytu. Większość dzieci czeka na narodziny brata lub siostry, nie zdaje sobie jednak zupełnie sprawy z tego, jak bardzo zmieni się ich dotychczasowe życie. Rodzice zastanawiają się nad tym, czy dziecko będzie zdrowe, kiedy się urodzi (o czasie, przenoszone czy przed terminem), czy będzie spać spokojnie, czy będą je dręczyć kolki itp. Na jedno ich pytanie przypada kilka wątpliwości starszego brata/siostry: czy ono zajmie moje miejsce, gdzie będę teraz spać, czy ono będzie się bawić moimi zabawkami, czy mama i tata mu na to pozwolą, czy rodzice będą je bardziej kochać niż mnie?
Więcej >>>

© Urwis.pl 2012