Te artykuły znajdziesz
tylko u nas !
© Urwis.pl

Polecamy :

        Pozwalać oglądać czy lepiej nie... Wpływ telewizji, a zwłaszcza pokazywanej przez nią agresji, na dziecko niepokoi wielu rodziców. Na szczęście zagadnienie to zaprząta nie tylko ich, lecz także naukowców z całego świata. Zgodnie z wynikami badań, opublikowanymi w lipcowym wydaniu "Archives of Pediatrics & Adolescent Medicine", oglądanie telewizji przed ukończeniem 3. roku życia niekorzystnie wpływa na późniejszy rozwój poznawczy dziecka.

Więcej >>>

        Skrót ADHD pochodzi od angielskiej nazwy zespołu nadpobudliwości psychoruchowej - Attention Deficyt Hyperactivity Disodrer. Diagnozuje się go u dzieci, u których objawy wystąpiły przed ukończeniem 7 lat i utrzymywały się ponad pół roku. Symptomy różnią się w zależności od osoby. Naukowcy nie wyodrębnili dotąd jednej przyczyny, która leży u podłoża różnych wzorców zachowania. Może się okazać, że nazwą ADHD obejmuje się grupę podobnych, a nie jeden zespół zaburzeń.

Więcej >>>

Okres niemowlęcy obejmuje pierwsze 12 miesięcy życia dziecka, wśród których wyodrębniamy pierwszy miesiąc życia jako stadium noworodka. Przeciętny noworodek ma długość ok. 50 cm, waży w granicach 2800g do 3500g.
Więcej >>>


Losowo wybrane artykuły :

        W pierwszej klasie dużą rolę przywiązuje się do tego, aby ładnie pisać w zeszytach, wykonywać ciekawe rysunki. Praktycznie na każdym przedmiocie wymagana jest od ucznia wysoka sprawność i koordynacja wzrokowo-słuchowa. Zazwyczaj dzieci oceniane są za ładne, mieszczące się w linii literki. Tymczasem wiele maluchów, choć bardzo się stara, nie jest w stanie nauczyć się ładnie pisać. Wynika to z faktu, że są one zbyt mało sprawne i spostrzegawcze.

Więcej >>>

        Ulewanie polega na cofaniu się po posiłkach zawartości żołądka do jamy ustnej. Ulewanie występuje w pierwszych miesiącach po urodzeniu, kończy się zazwyczaj samoistnie około 4- 6 miesiąca życia. W większości przypadków nie ma powodów do zmartwień. Trzeba tylko obserwować dziecko pod kątem tego, czy przybiera na wadze i czy wykazuje objawy, które mogłyby świadczyć o tym, że cierpi.

Więcej >>>

Na temat dysleksji zostało napisane i powiedziane mało i dużo zarazem. Dużo o tyle, że problem jako taki został rozpoznany, zdefiniowany, nagłośniony i uzyskał pewną rangę w przepisach prawa oświatowego, mając przełożenie na określone ulgi i przywileje ucznia dyslektycznego w systemie szkolnym. Mało - ponieważ zjawisko w dalszym ciągu jest nierozpoznawalne w niektórych indywidualnych przypadkach, rozpoznawalne zbyt późno, czyli przeważnie wtedy, gdy przejawia się w postaci mniejszych lub większych trudności szkolnych dziecka. Wielu rodziców jeszcze w ogóle nie zetknęło się z określeniem dysleksja i zupełnie nie rozumie co to pojęcie znaczy.
Więcej >>>

Uwaga na syropy!

Zgodnie z ostatnimi doniesieniami naukowymi zaprezentowanymi w styczniowo-lutowym wydaniu "General Dentistry", lekarstwa mające postać syropu mogą u dzieci wywoływać próchnicę. Duża ilość cukru ułatwia przełykanie, lecz stomatolodzy zachęcają rodziców, by podczas leczenia starali się wystrzegać tego typu medykamentów.

Więcej >>>

        W zdrowej rodzinie dziecko czuje się bezpiecznie i pewnie. Niestety zdarza się, że wobec dziecka stosowana jest przemoc. Problem ten jest coraz częstszy. Sprawcami przemocy są sami rodzice. Konsekwencją złych zachowań opiekunów jest zaburzenie psychospołecznego funkcjonowania ofiary agresji. Przemoc może być różnego rodzaju np. słowna, fizyczna, seksualna. Dziecku bardzo trudno jest ustosunkować się do złego postępowania własnych rodziców. Z jednej strony łączy je pierwotne przywiązanie, ale z drugiej czuje strach i odrazę do agresora.

Więcej >>>

© Urwis.pl 2012