Te artykuły znajdziesz
tylko u nas !
© Urwis.pl

Polecamy :

        Pozwalać oglądać czy lepiej nie... Wpływ telewizji, a zwłaszcza pokazywanej przez nią agresji, na dziecko niepokoi wielu rodziców. Na szczęście zagadnienie to zaprząta nie tylko ich, lecz także naukowców z całego świata. Zgodnie z wynikami badań, opublikowanymi w lipcowym wydaniu "Archives of Pediatrics & Adolescent Medicine", oglądanie telewizji przed ukończeniem 3. roku życia niekorzystnie wpływa na późniejszy rozwój poznawczy dziecka.

Więcej >>>

        Skrót ADHD pochodzi od angielskiej nazwy zespołu nadpobudliwości psychoruchowej - Attention Deficyt Hyperactivity Disodrer. Diagnozuje się go u dzieci, u których objawy wystąpiły przed ukończeniem 7 lat i utrzymywały się ponad pół roku. Symptomy różnią się w zależności od osoby. Naukowcy nie wyodrębnili dotąd jednej przyczyny, która leży u podłoża różnych wzorców zachowania. Może się okazać, że nazwą ADHD obejmuje się grupę podobnych, a nie jeden zespół zaburzeń.

Więcej >>>

Okres niemowlęcy obejmuje pierwsze 12 miesięcy życia dziecka, wśród których wyodrębniamy pierwszy miesiąc życia jako stadium noworodka. Przeciętny noworodek ma długość ok. 50 cm, waży w granicach 2800g do 3500g.
Więcej >>>


Losowo wybrane artykuły :

Pneumokoki (Streptococcus pneumoniae), inaczej Gram-dodatnie dwoinki zapalenia płuc, występują w jamie nosowej i gardle zarówno zdrowych dzieci, jak i dorosłych. Rozprzestrzeniają się drogą kropelkową, czyli podczas kaszlu czy kichania. Co ważne, można się zarazić nie tylko od osób z wyraźnymi objawami chorobowymi, ale także od nosicieli. Wśród dzieci nosiciele stanowią 20-40% populacji.

Więcej >>>

        W zdrowej rodzinie dziecko czuje się bezpiecznie i pewnie. Niestety zdarza się, że wobec dziecka stosowana jest przemoc. Problem ten jest coraz częstszy. Sprawcami przemocy są sami rodzice. Konsekwencją złych zachowań opiekunów jest zaburzenie psychospołecznego funkcjonowania ofiary agresji. Przemoc może być różnego rodzaju np. słowna, fizyczna, seksualna. Dziecku bardzo trudno jest ustosunkować się do złego postępowania własnych rodziców. Z jednej strony łączy je pierwotne przywiązanie, ale z drugiej czuje strach i odrazę do agresora.

Więcej >>>

Czy pora roku, kiedy urodzi się dziecko, ma jakieś znaczenie dla jego przyszłości? Naukowcy (i nie tylko oni) zastanawiają się nad tym od wieków.

Jak ustalili w 2002 r. badacze z niemieckiego Instytutu Badań Demograficznych Maksa Plancka, wiadomo na pewno, że maluchy poczęte zimą żyją statystycznie dłużej, jest również mniej prawdopodobne, iż zapadną na przewlekłe choroby wieku dojrzałego. Dlaczego? Powód jest prosty. W okresie ich życia płodowego matki mogły się dobrze odżywiać (wiosną i latem nie brak przecież świeżych warzyw i owoców), nie przechodziły też raczej infekcji.
Więcej >>>

        Rodzice dzieci nadpobudliwych są w trudnej sytuacji. Jak sobie poradzić z niesfornym maluchem? Przede wszystkim dobrze postępować, wyznaczać konkretne zasady, których należy się trzymać. Niestety takie postępowanie jest często nieskuteczne. Jeśli nie pomoże warto udać się do pediatry, który zbada dziecko i być może stwierdzi, że złe zachowanie to wynik jakiegoś schorzenia. Może się też okazać, że maluszek jest całkiem zdrowy. Wtedy konieczna będzie pomoc psychologa. Istnieje wiele instytucji, terapii psychologicznych, które być może pomogą naszemu nadpobudliwemu dziecku.

Więcej >>>

Nad tym, czy emocjonalna reakcja na zapach to wytwór natury, czy też może wychowania, debatuje się od dawna. Opublikowane w aktualnym wydaniu "Journal of Comparative Psychology" wyniki przechylają jednak szalę na stronę wychowania.
W eksperymencie, który wykorzystywał gry komputerowe oraz zapachy stworzone pod kątem konkretnej osoby, badacze odkryli, iż reakcja na nowe zapachy zależy od emocji doświadczanych w momencie, kiedy nieznana woń jest prezentowana.
Więcej >>>

© Urwis.pl 2012