Te artykuły znajdziesz
tylko u nas !
© Urwis.pl

Polecamy :

        Pozwalać oglądać czy lepiej nie... Wpływ telewizji, a zwłaszcza pokazywanej przez nią agresji, na dziecko niepokoi wielu rodziców. Na szczęście zagadnienie to zaprząta nie tylko ich, lecz także naukowców z całego świata. Zgodnie z wynikami badań, opublikowanymi w lipcowym wydaniu "Archives of Pediatrics & Adolescent Medicine", oglądanie telewizji przed ukończeniem 3. roku życia niekorzystnie wpływa na późniejszy rozwój poznawczy dziecka.

Więcej >>>

        Skrót ADHD pochodzi od angielskiej nazwy zespołu nadpobudliwości psychoruchowej - Attention Deficyt Hyperactivity Disodrer. Diagnozuje się go u dzieci, u których objawy wystąpiły przed ukończeniem 7 lat i utrzymywały się ponad pół roku. Symptomy różnią się w zależności od osoby. Naukowcy nie wyodrębnili dotąd jednej przyczyny, która leży u podłoża różnych wzorców zachowania. Może się okazać, że nazwą ADHD obejmuje się grupę podobnych, a nie jeden zespół zaburzeń.

Więcej >>>

Okres niemowlęcy obejmuje pierwsze 12 miesięcy życia dziecka, wśród których wyodrębniamy pierwszy miesiąc życia jako stadium noworodka. Przeciętny noworodek ma długość ok. 50 cm, waży w granicach 2800g do 3500g.
Więcej >>>


Losowo wybrane artykuły :

        Każdy człowiek dąży do rozwoju. Dzieci niepełnosprawne, podobnie jak dzieci zdrowe, chcą być kochane. Niestety, często czują się odrzucane, gorzej traktowane przez rówieśników, nauczyciela, a nawet rodziców. Warto więc zrobić wszystko, by pomóc swej pociesze w rozwoju. Najprostszą metodą, aby dziecko nie czuło się odrzucone, jest spędzanie z nim jak najwięcej czasu. Rodzice obserwują, jak ich maleństwo się rozwija, a ono, widząc, że opiekunowie cieszą się z każdego najmniejszego sukcesu, czuje się dodatkowo mobilizowane do tego, żeby się dalej rozwijać.

Więcej >>>

        Uczniowie, którzy mają trudności w nauce to całkiem spora grupka. Praktycznie nie ma klasy, gdzie wszystkie dzieci radziłyby sobie w sposób zadowalający z wypełnianiem obowiązków szkolnych. Przyczyn niepowodzeń szkolnych jest wiele. W niektórych przypadkach są to uszkodzenia mózgu, anomalie genetyczne, środowisko, w którym wychowuje się dziecko. Według badań H. Tur- Kaspa, A. Weisel, L. Segau (1998), dzieci które mają kłopoty w szkole zazwyczaj nie mają wielu przyjaciół, są samotnikami. Nierzadko długotrwały stres uczniów z problemami szkolnymi prowadzi do różnego typu zaburzeń emocjonalnych.

Więcej >>>

        Od momentu pojawienia się na świecie dziecko jest zależne od rodziców. Bez ich opieki nie byłoby w stanie przetrwać. Z czasem, kiedy potrafi coraz więcej, staje się mniej zależne od opiekunów. Odkrywa, że jest osobną istotą. Ponadto nie zawsze będzie przy nim mama. Pobyt w przedszkolu jest więc momentem przełomowym w rozwoju każdego dziecka. Obraca się wśród rówieśników i samo musi rozwiązywać swoje problemy. Stopniowo zaczyna uczyć się samokontroli.

Więcej >>>

        Moczenie nocne (enuresis nocturna) to oddawanie moczu do łóżka w czasie snu w wieku, kiedy u danej osoby powinna się już wytworzyć kontrola nad czynnością pęcherza (mechanizmy fizjologiczne i neurologiczne są przygotowane do pełnienia tej funkcji). Dzieci wcześniej opanowują kontrolę pęcherza w dzień niż w nocy (mechanizm jest ten sam, dlatego de facto nie wiadomo, dlaczego się tak dzieje).
Więcej >>>

        Dyskalkulia, to specyficzne trudności w uczeniu się matematyki. Dyskalkulicy mają problemy z rozpoznawaniem i operowaniem liczbami. Przejawiają także trudności związane z liczeniem. Często gubią cyfry, mylą indeksy górne i dolne, nie potrafią dokładnie zmierzyć danego odcinka Uczniowie z dyskalkulią mają problemy już od pierwszej klasy szkoły podstawowej.

Więcej >>>

© Urwis.pl 2012