Te artykuły znajdziesz
tylko u nas !
© Urwis.pl

Polecamy :

        Pozwalać oglądać czy lepiej nie... Wpływ telewizji, a zwłaszcza pokazywanej przez nią agresji, na dziecko niepokoi wielu rodziców. Na szczęście zagadnienie to zaprząta nie tylko ich, lecz także naukowców z całego świata. Zgodnie z wynikami badań, opublikowanymi w lipcowym wydaniu "Archives of Pediatrics & Adolescent Medicine", oglądanie telewizji przed ukończeniem 3. roku życia niekorzystnie wpływa na późniejszy rozwój poznawczy dziecka.

Więcej >>>

        Skrót ADHD pochodzi od angielskiej nazwy zespołu nadpobudliwości psychoruchowej - Attention Deficyt Hyperactivity Disodrer. Diagnozuje się go u dzieci, u których objawy wystąpiły przed ukończeniem 7 lat i utrzymywały się ponad pół roku. Symptomy różnią się w zależności od osoby. Naukowcy nie wyodrębnili dotąd jednej przyczyny, która leży u podłoża różnych wzorców zachowania. Może się okazać, że nazwą ADHD obejmuje się grupę podobnych, a nie jeden zespół zaburzeń.

Więcej >>>

Okres niemowlęcy obejmuje pierwsze 12 miesięcy życia dziecka, wśród których wyodrębniamy pierwszy miesiąc życia jako stadium noworodka. Przeciętny noworodek ma długość ok. 50 cm, waży w granicach 2800g do 3500g.
Więcej >>>


Losowo wybrane artykuły :
Mówiąc kiedyś o problemach z koncentracją uwagi, naukowcy i praktycy (najczęściej nauczyciele) mieli na myśli zdolność konkretnej osoby do skupienia się na danej czynności, zadaniu oraz umiejętność siedzenia spokojnie w jednym miejscu. Okazuje się jednak, że natura "kłopotów z uwagą" oraz ich następstwa są dużo bardziej skomplikowane.
Więcej >>>

Różyczka to jedna z częstszych chorób wieku dziecięcego. Zazwyczaj przebiega ona w sposób łagodny. Szacuje się nawet, że u około 25% chorych nie występuje charakterystyczna różowa wysypka. W trakcie trwania choroby powiększają się podpotyliczne węzły chłonne. Różyczka rzadko, kiedy pozostawia po sobie powikłania.
Więcej >>>

Krzywica jest chorobą ogólnoustrojową. Polega na upośledzonej mineralizacji kości wskutek niedoboru witaminy D3, wapnia lub fosforanów. Konsekwencją tych niedoborów jest deformacja kości (są one rozmiękczone, delikatne, podatne na złamania). Krzywica występuje najczęściej u dzieci między 3. a 24. miesiącem życia.

Więcej >>>

        Każda choroba może wywołać ból głowy. Niestety mogą mieć one charakter nawracający. Do najczęstszych przyczyn nawracających bólów głowy zalicza się migrenę, napięcie emocjonalne, skurcz mięśni, patologię wewnątrzczaszkową. Migrena jest najczęściej spowodowana przez czynniki emocjonalne. Jeżeli głowa boli bardzo często, to koniecznie trzeba udać się do lekarza, żeby wykluczyć guza mózgu.

Więcej >>>

Jedną z najważniejszych cech małego zdrowego dziecka jest jego zdolność do odczuwania radości. Każde dziecko jest, oczywiście, czasami smutne, przedszkolaki wydają się jednak niemal permanentnie szczęśliwe. Zdarza się jednak, że nawet one, podobnie jak dorośli, doświadczają depresji.

Więcej >>>

© Urwis.pl 2012